PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Z náručia poznania
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
7. 11. 2017 - 21. 11. 2017
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
22. 11. 2017
4. Pečenie vianočných oblátok
Penzión Hrubjak, Oravská Polhora
25. 11. 2017
Spomienkové podujatie (Andrej Radlinský)
Primaciálny palác - Justiho sieň, Bratislava
28. 11. 2017
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
29. 11. 2017
Z náručia poznania
Kultúrny dom, Veličná
1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Oravské betlehemy
Mestské kultúrne stredisko Žiar nad Hronom
2. 10. 2017 - 30. 11. 2017
Lepší čepiec než vrkoč
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
6. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Inšpirácie 2017
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
8. 11. 2017 - 2. 12. 2017
Stretnutie folkloristov
Kultúrny dom Párnica
8. 12. 2017 - 9. 12. 2017
 
OZNAMY A AKTUALITY
Mladá slovenská poviedka
8. nov 2017 | 12:40:04
Stretnutia lepšie ako tablet
7. nov 2017 | 13:29:36
Spomienka na Andreja Radlinského
19. okt 2017 | 07:37:04
 
SÚŤAŽE
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského folklórneho leta 2017?
celkovo hlasujúcich: 135
 

 

 

Služby

AKTUÁLNE

Na Orave dve nové monografie o ľudovej kultúre

 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aktuálne vydáva dve monografie o podobách tradičnej ľudovej kultúry regiónu.

Prvá má názov Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku a na sto šiestich stranách prezentuje predvianočné – adventné texty, vianočné a novoročné piesne, vianočné, štefánske a novoročné vinše, betlehemské a trojkráľové hry z dvadsiatich obcí, zapísané počas stretnutí s informátormi v roku 2010, ako i staršie, prepísané z archívnych materiálov Oravského kultúrneho strediska. Je tak prvým aktuálnym a komplexným pokusom o sumarizáciu podôb výročného vianočného zvykoslovia na Orave a v poľských prihraničných regiónoch. Jej ambíciou je najmä zaujať a byť nápomocná vedúcim folklórnych kolektívov i ďalším, ktorí po nej siahnu ako po repertoárovej pomôcke. Monografia je podľa riaditeľa strediska, PhDr. Miroslava Žabenského, prirodzeným pokračovaním a vyústením najskôr spontánneho a neskôr koordinovaného záujmu o mapovanie a scénické uvádzanie výročného vianočného zvykoslovia na Orave. Oravské kultúrne stredisko bolo v roku 1990 iniciátorom ojedinelého a atraktívneho projektu uvádzania vianočných zvykov. Scénická freska o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií pod názvom Oravské Vianoce (v rokoch 2004-2006 pod názvom Višegrádske Vianoce) našla do roku 2010 svojich divákov na Slovensku, v Poľsku i v Českej republike a  program vzhliadlo na jeho viac ako päťdesiatich uvedeniach  približne štrnásťtisíc divákov. Zachytiť formou monografie aspoň časť doposiaľ získaného zvykoslovného materiálu - i nový, prieskumom získaný materiál, je prirodzeným pokračovaním tohto procesu. Monografia tak podáva obraz o stave výročného vianočného zvykoslovia tak, ako je prezentované aktívnymi folklórnymi skupinami. I keď ide niekedy o známe a rozšírené texty kolied či vinšov, sú predsa len výnimočné nárečovým podaním i úpravami, ktoré do nich vložili často samotní interpreti. Texty sú zaradené abecedne podľa obce záznamu. Piesne, vinše a hry sú aktuálne prezentované v scénickej a časť i vo svojej prirodzenej, pochôdzkovej podobe. Publikácia je vydaná ako súčasť projektu Vianoce v ľudových zvykoch, remeselnej a výtvarnej tvorbe, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Druhým edičným titulom vydaným s finančnou pomocou obce Rabčice je monografia ľudovej  piesňovej kultúry Rabčíc – Ozveny spod Babej hory. Je výsledkom celoživotnej snahy Valérie Baľákovej o vyhľadávanie, uchovávanie a sprístupňovanie autentického kultúrneho dedičstva obce. Monografia podáva prehľad nielen o hudobnej histórii a kultúre obce, ale prezentuje i 101 znotovaných a v goralskom nárečí zapísaných piesní, členených na piesne svadobné, ľúbostné a tanečné, regrútske, pracovné a vianočné. Stáva sa tak ucelenou prezentáciou bohatej kultúry nielen Rabčíc, ale i celého mikroregiónu Babia hora. Je hodnotným prezentačným a repertoárovým materiálom. Autorka monografie – Valéria Baľáková, dcéra známeho rabčického primáša Ignáca Kolčáka  je významnou osobnosťou tradičnej a ľudovej kultúry na Orave. Učiteľka, speváčka, huslistka a primáška v snahe zachovať podoby tradičnej kultúry stála pri obnovení folklórnej skupiny Rabčičanka, v roku 1982 založila v Rabčiciach detský folklórny súbor Kašunka, neskôr i detskú ľudovú hudbu Rovňan a ľudovú hudbu Rabčičanka. Všetky kolektívy dodnes úspešne vedie.

Obidve monografie si môžete objednať na Oravskom kultúrnom stredisku.

 

Ozveny spod Babej hory

formát: A5, 122 strán, šitá väzba

cena: 3 €

 

Žaškovská svadba - 2CD

Vydala: Folklórna skupina Trnkári zo Žaškova

Nahraté v ZUŠ P. M. Bohúňa v D. Kubíne a v štúdiu Pavlík records

Nahral: Rostislav Pavlík

 

Zoznam piesní a textov:

Bože nám pomáhaj,

Piesne zváča,

Svadobná družina u mladého zaťa,

Zelenô perečko,

Odpytovanie mladého zaťa,

Vydával by sa - pieseň nevesty,

Svadobná družina u mladej nevesty,

Sprievod svadobnej družiny na sobáš,

V kostole na sobáši

Po sobáši pred kostolom,

Svadobné veselie v dome mladuchy,

Bože nám pomáhaj,

Svadobné rozkazovačky,

Svadobná večera,

Žartovné piesne po večeri,

Obarená kuchárka,

Svadobné rozkazovačky,

Svadobný vinš,

Svadobné rozkazovačky - šimi,

Ručníkový tanec,

Svadobné prekáračky,

Zaspau Janík za humny,

Svadobné koleso žien,

Odchod svadobnej družiny do domu mladého zaťa,

V dome mladého zaťa,

Pod oblóčkom zelený majerán,

Moja milá,

Trcipolka,

Pokladanie,

Čepčenie,

Príchod družbu s mátohami,

Príchod so začepčenou nevestou,

Príchod s radostníkom,

Umývanie na potoku,

Koniec svadobného veselia

 

Cena: 16€

Slováci v Poľsku a ich krajanské médiá

Nová monografia o slovenskej komunite v Poľsku

 

 

Slováci v Poľsku a ich krajanské média. Taký je názov dvojjazyčnej monografie, ktorú v týchto dňoch vydalo Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

Monografia, ktorej autorkou  je Katarína Potocká, zachytáva  historický a súčasný pohľad na život Slovákov v Poľsku a mapuje krajanské organizácie a médiá. Obsahovo je členená do štyroch kapitol. Prvá rámcovo predstavuje históriu a etapy vysťahovalectva Slovákov. Druhá sa venuje slovenskej národnostnej menšine v Poľsku pred prvou svetovou vojnou, po prvej a druhej svetovej vojne, v období prvej Slovenskej republiky, ako i v období po novembri 1989 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Tretia kapitola je orientovaná na spolkový život Slovákov v Poľsku, na históriu, aktivity a činnosť jedinej strešnej krajanskej organizácie – Spolku Slovákov v Poľsku. Podtitul monografie – o živote  so Životom, kultúrno-spoločenským časopisom pre Slovákov žijúcich v Poľsku napovedá, že značná časť textu je venovaná jedinému krajanskému periodiku v Poľsku - časopisu Život, ktorý vydáva od roku 1958 Spolok Slovákov v Poľsku. Slovenskými krajanskými médiami v Poľsku, formálnou a obsahovou analýzou periodika Život, ako i jeho históriou sa tak zaoberá najobsažnejšia, štvrtá kapitola monografie. Prínosom k obohateniu slovenskej – a najmä krajanskej žurnalistiky je nielen inovatívnosť a reálny pohľad na doposiaľ komplexne nespracovanú problematiku, ale i bohatá prílohová časť a rozsiahly poznámkový aparát, ktorý ponúka značnú výpovednú hodnotu. Vydanie monografie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Je vydaná  v slovenskej i poľskej jazykovej mutácii a predstavuje ďalšiu z foriem pomoci komunite krajanov. Jej zámerom je ucelená prezentácia ich genézy, minulých i súčasných snáh o udržanie národnej identity a sebadefinovanie v rámci Poľskej republiky so zameraním najmä na kultúrne a spoločenské prejavy prostredníctvom krajanských médií. To považuje vydavateľ za cenné i pre ďalší rozvoj slovensko – poľskej spolupráce. Ďalším dôvodom vydania je nedostatočná pozornosť ich krajanskému životu a analýze krajanských médií v Poľsku.

Oravské kultúrne stredisko sa  dlhodobo odborne - metodicky i realizačne zameriava na pomoc krajanom v Poľsku. V uplynulom období prostredníctvom projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry významne podporilo klubovú činnosť medzi krajanmi organizovanými v Spolku Slovákov v Jablonke, Podwilku, Orawke, Harkabuze, Hornej Zubrici i ďalších obciach poľskej Oravy.

Autorka, ktorá sa venuje krajanskej problematike systematicky niekoľko rokov,  je absolventkou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobila v regionálnych periodikách a na tlačovom a informačnom oddelení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V súčasnosti je redaktorkou spravodajskej televízie Patriot v Žiline.

 

formát A5, 110 strán, 2 jazykové mutácie (SK, PL)

cena: 2,50 EUR

 

 

 

KAM ZA KULTÚROU V BESKYDÁCH?

Katalóg je výsledkom medzinárodného projektu Beskydský kultúrny kruh.

Ide o plnofarebný bedeker textov a fotografií po 50-tich expozíciách tradičného i súčasného umenia a 111-tich festivaloch a súťažiach organizovaných na Orave, v poľských regiónoch Bielsko-Biala a Zywiec a na severnej Morave. Na 80-tich stranách podáva v slovenskom, poľskom a českom jazyku prehľad o možnostiach, ktoré v oblasti kultúry a športu tieto regióny ponúkajú a je aj pozvánkou pre turistov navštíviť ich a na potulkách zákutiami Beskýd hľadať nachádzať ďalšie inšpirácie.

formát: 140x218, 80 stán, plnofarebná

Cena: 2,50 EUR

 

 

ČO SA CHYSTÁ NA ORAVE V ROKU  2010?

Odpoveď na túto otázku dáva katalóg kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v nasledujúcom roku uskutočnia v troch okresoch Oravy. Publikácia dáva prehľad o takmer päťsto podujatiach rôznorodého charakteru, formy i významu a je spracovaná chronologicky. Katalóg spracováva stredisko už desať rokov je určený nielen na vzájomné porovnanie a inšpiráciu tvorcov miestnej kultúry, ale je i praktickým prínosom pre zvýšenie návštevnosti a propagáciu v ňom zachytených aktivít. Pestrosť žánrov, tematická rôznorodosť a pútavosť ponúkaných podujatí sú toho predpokladom. Pri zostavovaní  tohtoročného katalógu sa vydavateľ snažil zachytiť a zmapovať čo možno najširšiu paletu aktivít, ktoré by podali prehľad o živote miestnej kultúry a športu na Orave. Prehľad preto mapuje činnosť 43 subjektov miestnej a regionálnej samosprávy, kultúrnych inštitúcií a tretieho sektora. Okrem prezentácie podujatí je tak katalóg i zrkadlom o integrácii a participácii rôznych spoluusporiadateľov. Prináša obraz o Orave ako o časti Slovenska, ktorá žije bohatým kultúrnym životom. O Orave, ktorá má predpoklady byť zaujímavá a známa pre hostí, návštevníkov a divákov.

formát: 103x297, 38 strán

Cena: 0,70 EUR

   

OZVENY SPOD PILSKA
 
 
Taký je názov publikácie, ktorú vydalo Občianske združenie Priatelia ľudovej kultúry Oravy v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom. Monografia piesňovej kultúry obce Oravské Veselé je výsledkom dlhoročného cieleného výskumu manželov Pavly a Serafína Ganobčíkovcov, vedúcich detského folklórneho súboru Pilsko. Počas 35-ročnej aktívnej činnosti vo folkórnom hnutí nazbierali množstvo folklórneho piesňového materiálu, ktorý má veľkú historickú a etnografickú hodnotu. V monografii sú na viac ako 50-tich stranách znotované a v goralskom nárečí zapísané melódie a texty mládeneckých, dievockých, svadobných, pracovných i ďalších piesní z Oravského Veselého a okolia, doplnené o hodnotné dobové fotografie obce a jej obyvateľov. Jej vydaním sa poradilo ucelenejšie zaznamenať, prezentovať a tak i uchovať tradičné piesňové prejavy mikroregiónu a prezentovať ich odbornej i širokej verejnosti. Monografia, ktorá vznikla aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Obecného úradu v Oravskom Veselom, sa tak stáva cenným repertoárovým materiálom pre tvorbu folklórnych skupín a detských súborom i vzorom k vydávaniu podobných monografií v iných folklórne silných obciach.

formát: 206x147, 56 strán

 

Cena: 1,50 EUR

 

 

 

Publikácie si môžete objednať na tel čísle: 043/5864978,

alebo e-mailom: info@osvetadk.sk, http://osvetadk.sk

 

 

Fotogaléria