PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Veľkonočný medovník
Slovensko
27. 3. 2020 - 12. 4. 2020
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
4. mar 2020 | 13:02:23
 
 
 

 

 

Nová publikácia vo folklórnom hnutí

 

Hudobná a tanečná folkloristika - jedinečný zborník vybratých záverečných prác akreditovaného kurzu

 

Zavŕšením piatich ročníkov akreditovaného vzdelávacieho kurzu hudobnej a tanečnej folkloristiky, určeného pre všetkých záujemcov o tradičnú a ľudovú kultúru, je už druhý zborník vybratých záverečných prác, vydaný Oravským kultúrnym strediskom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Zborník ponúka výber zo záverečných prác z ročníka 2012/2013. V tomto období kurz navštevovalo tridsať frekventantov a sumár ich prác ponúkal i kvalitatívne podnetnú a tematickú rôznorodosť a objavnosť. Aj z tohto dôvodu zostavovatelia opäť zvážili možnosť prezentovať formou zborníka tie, ktoré budú prínosné pre odbornú verejnosť, vedúcich folklórnych kolektívov, pedagógov či členov folklórneho hnutia. Disponujú hodnotnými údajmi a faktami a sú vhodnou prezentáciou a sprostredkovaním nových pohľadov i medzi laickou verejnosťou. Sú i zaujímavým edičným počinom v oblasti folklórneho hnutia na Slovensku. V zborníku sú na základe výberu publikované práce, ktoré zostavovateľov svojim obsahom,  formou, ďalšou aplikovateľnosťou výsledkov výskumu, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou zaujali najviac. Je prierezom tém kalendárneho zvykoslovia: pútavé spracovanie priebehu liskovskej bursy Igorom Littvom či Kalendárne obyčaje zimného zvykoslovia v Nižnej spracované Luciou Kucejovou. Rodinné zvykoslovie zastupuje popis svadby z obce Krasňany od Zuzany Vráblovej. Alena Lacková podáva prehľad o činnosti folklórnych skupín v obci Malatiná, zaujme však najmä ňou spracovaný piesňový materiál s notáciami malatinských piesní. Postup tvorby choreografie z Oščadnice vo svojej práci sprítomňuje Nina Janešíková a spracovanie ľanu v obci Oľšavica i množstvom fotografií pracovných postupov podrobne približuje Alžbeta Rusiňáková. Tematikou ľudového odevu a odievania sa zaoberá Jana Mihová v práci Ľudový odev obce Varín a Ľuboš Jombík (Ľudový odev obce Lietava v 1. polovici 20. storočia). Ostatný príspevok Slavomíry Kiššovej je profilom folklórnej osobnosti.

    Akreditovaný vzdelávací kurz realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne od roku 2009. Najskôr pod názvom Tradícia folklóru dnes a od roku 2013, po obnovení akreditácie pod názvom Hudobná a tanečná folkloristika. Viac ako stovka absolventov získalo odborné vedomosti zo základov folkloristiky, prehľad  slovesného,  tanečného  folklóru  i rodinných  a kalendárnych  obyčajov. Prostredníctvom terénneho výskumu vo folkloristike a etnológii  nadobudli i praktické zručnosti  s vyhľadávaním,   získavaním,  dokumentovaním  a  následne  scénickým spracovaním  a využitím  folklórneho  materiálu  vo  folklórnom  kolektíve.

 

 

Formát: A4

Počet strán: 212

Väzba: lepená

Predajná cena: 5,00 €

 

Tradícia folklóru dnes

 

Zmysluplným zavŕšením doterajších štyroch ročníkov akreditovaného vzdelávacieho kurzu hudobnej a tanečnej folkloristiky, určeného pre všetkých záujemcov o tradičnú a ľudovú kultúru, je zborník vybratých prác prvých dvoch ročníkov kurzu, vydaný Oravským kultúrnym strediskom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Zborník, uvedený na záverečnom stretnutí kurzu 25. 10. 2014 prezentuje výber prác absolventov kurzu v rokoch 2010 – 2012. Tých, ktoré zostavovateľov svojou formou, aplikovateľnosťou, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou témy zaujali najviac. Pri výbere sa zostavovatelia nesústreďovali na tematicky či obsahovo podobné texty, cieľom bolo prezentovať práce ako hodnotné a podnetné výsledky kurzu v rôznych témach i pohľadoch. I z tohto dôvodu sú obsahovo zamerané ako na kalendárne zvykoslovie (Mária Maláková – Kalendárne obyčaje v obci Mútne, Martin Matis – Zvyky a obyčaje v zimnom období Babína...), tak i na rodinné zvykoslovie (Anna Bakošová – Svadobné zvyky a obyčaje v obci Krivá a ich využitie v speváckej folklórnej skupine Orava), zápisy orálnej histórie, spomienkového rozprávania (Eva Gracová – Spomienkové rozprávanie o mladosti, Milota Kelčíková – Kedyže to bolo...), aspekty ľudovej slovesnosti (Dana Kotúľová - Význam a využitie ústnej ľudovej slovesnosti: prísloví, porekadiel a pranostík vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov mladšieho školského veku) i na ďalšie aspekty folklorizmu a etnológie. Ako vhodný a dobrý inšpiračný zdroj regionálnych tradícií je určený hlavne vedúcim folklórnych kolektívov, choreografom, pedagogickým pracovníkom, tanečným pedagógom, ale aj iným pracovníkom v oblasti tradičnej kultúry.

Na Slovensku ojedinelá vzdelávacia iniciatíva Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne dokázala opäť svoje opodstatnenie odborne pripravovať najmä vedúcich folklórnych kolektívov a ďalších záujemcov na aktívnu a erudovanú prácu vo folklórnom hnutí na Slovensku. Pod vedením odborných lektorov z viacerých vysokých škôl, teoretikov i odborníkov z praxe (doc. Hana Hlôšková, doc. Ján Blaho, doc. Kornélia Jakubíková, PhDr. Alžbeta Gazdíková, PhD. Alžbeta Lukáčová...) počas piatich rokov trvania kurzu svoje teoretické, ale najmä praktické poznatky z oblasti etnológie a folkloristiky nadobudlo viac ako 100 frekventantov.

 

väzba: lepená

rok vydania: október 2014

formát: A4

počet strán: 131

cena: 5,00 €

 

Chute a vône Oravy a Moravy

 

Pod týmto názvom aktuálne prezentuje Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nezvyčajný bedeker. Je pozvánkou na kulinárske podujatia a expozície na Orave a na východním Slovácku a jeho benefitom je receptár tradičných pokrmov z obidvoch regiónov. Graficky vyzretá, viac ako 70 stranová publikácia prináša pomerne komplexný prehľad a je pozvánkou najmä na množstvo podujatí, ktoré aktuálne, podľa zostavovateľa, prezentujú regióny všetkými zmyslami.

Cieľom už tretieho spoločného projektu Oravského kultúrneho strediska a Klubu sportu a kultury vo Vlčnove bolo sprievodnými podujatiami i formou bedekra prezentovať a propagovať rozličné aktivity, v ktorých sa aktívne prezentujú kultúrne fenomény, symboly

a zaujímavosti obidvoch regiónov. Ten aktuálny bol výsledkom projektu Ochutnajte M-ORAVU a bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Bedeker ponúka prehľad o aktivitách a expozíciách, v ktorých sa akoukoľvek formou a mierou uplatňujú prvky tradičnej stravy, kulinárstva či poľnohospodárstva. Je pozvánkou na všehochuť aktivít, ktoré realizujú kultúrne inštitúcie, organizácie miestnej samosprávy, občianske združenia i súkromné osoby na Orave a na Morave, najmä v regióne východní Slovácko. Aj keď zahŕňa iba vybrané podujatia a expozície, tie, ktorých organizátori a zriaďovatelia reflektovali na ponuku prezentovať sa, je aj tak dôstojnou odpoveďou na otázku kam za kultúrou, chuťami a vôňami Oravy a Moravy.

„Veríme, že bedeker bude inšpirovať nielen k návšteve podujatí a expozícií, na ktorých

to naozaj vonia a kde môžete tradíciu ochutnať všetkými zmyslami, ale že i motivuje siahnuť po niektorom z ponúkaných receptov a navariť svojim blízkym, priateľom, hosťom niečo tradičné. Veríme, že i Váš domov rozvoňajú naše recepty a spolu tak ochutnáme Oravu i Moravu.“ Dodáva k vydaniu bedekra Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

väzba: lepená

počet strán: 75

formát: A5, plnofarebná

 

 

 

G O R A L I

 

veľká kniha o Goraloch Oravy, Kyuc a Liptova

 

Monografia vyšla iba pred niekoľkými dňami vo vydavateľstve Matice slovenskej. Na 212-tich stranách v exkluzívnom grafickom spracovaní a bohato farebne ilustrovaná ponúka pohľad na Goralov ako na svojráznych obyvateľova hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí. Ponúka pohľad na ich pôvod, etnogenézu, osídlenie, zvyky, ošatenie, jazyk a ostatné kultúrne prejavy. Gorali majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvo  vytvorili počas mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálnu kultúru, zvyky, folklór a folklorizmus, nárečie) v regiónoch Oravy, Liptova a  Kysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty, nechýba podrobné anglické resumé ku každej kapitole.

 

Väzba: Pevná

Rok vydania: 2013

Rozmery: 210 x 275 mm

Počet strán: 212

Jazyk: Slovenský

 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ako spoluvydavateľ monografie Vám ponúka knihu za 12,00 € (bežná predajná cena je 17,90 €)

 

Monografiu si môžete objednať e-mailom: info@osvetadk.sk, alebo kúpiť na Oravskom kultúrnom stredisku, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín.

Rodom i srdcom z Oravy

rozsah: 187 strán A4, šitá väzba

cena: 8 €


Taký je názov monografie o významných osobnostiach kultúrno-spoločenského života, ktorú aktuálne vydáva Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Monografia je ojedinelým zborníkom referátov zo slávnostných a spomienkových podujatí, uskutočnených v regióne za ostatných 25 rokov pri jubileách významných oravských osobností, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry, literatúry a vedy, duchovného života a iných oblastí doma na Slovensku i v zahraničí. Z nich viaceré sú našej verejnosti doposiaľ menej známe, pretože v minulosti boli z rozličných dôvodov tabuizované. Vydanie monografie je prirodzeným zavŕšením realizácie takmer stovky spomienkových podujatí realizovaných pri výročiach oravských osobností v obciach Oravy v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a miestnymi samosprávami. Spolu tvoria mozaiku ucelených a koordinovaných snáh o vytváranie regionálnej identity, pocitu sunáležitosti k miestnej komunite. Kreovanie takéhoto spoločného povedomia, identity obyvateľov regiónu je podľa nás prejavom zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu k ostatným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Realizácia cyklu kultúrno-spoločenských podujatí s podobným rozsahom je v rámci Slovenska minimálne nevšedná a aj z tohto dôvodu je vydanie monografie v edičnej činnosti Oravského kultúrneho strediska je významným počinom. Publikácia na 187-ich stranách predstavuje životné osudy a dielo 37 osobností, ktoré svojim životom, činmi, úsilím, prácou a jej výsledkami, svojimi víziami a ich napĺňaním prerástli svoju komunitu i región a nezmazateľne sa zapísali do histórie i súčasnosti slovenskej kultúry, literatúry a vedy. Orava sa stala v mnohých prípadoch ich rodiskom, niekedy pôsobiskom či miestom jesene života. V každom prípade však silným inšpiračným zdrojom. A to, čo im plným priehrštím ponúkla, to pretavili svojím nadaním a vytrvalosťou v hodnoty, ktoré podnes fascinujú, udivujú i motivujú súčasníkov.
Jednotlivé príspevky spracovali vedúci vedeckí pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine: doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., rodák z Brezy, Mgr. Peter Cabadaj a doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Títo poprední slovenskí biografisti, literárni vedci a kultúrni historici prijateľnou populárno-náučnou formou pripravili portréty oravských osobností na základe najmodernejších poznatkov, získaných doma i v zahraničí všade tam, kde významní Oravci pôsobili. Preto kniha biografií Rodom a srdcom z Oravy ponúka zasvätené medailóny oravských velikánov, ktorí preslávili svoje rodisko i celé Slovensko a reprezentovali jeho kultúru. Je určená a mala by slúžiť najmä študentom a mladej generácii na Orave, ale aj na celom Slovensku, aby sa zoznámila so svojou kultúrnou históriou cez prizmu jej vrcholných predstaviteľov.

 

OZVENY SPOD BABEJ HORY

Druhým edičným titulom vydaným s finančnou pomocou obce Rabčice je monografia ľudovej  piesňovej kultúry Rabčíc – Ozveny spod Babej hory. Je výsledkom celoživotnej snahy Valérie Baľákovej o vyhľadávanie, uchovávanie a sprístupňovanie autentického kultúrneho dedičstva obce. Monografia podáva prehľad nielen o hudobnej histórii a kultúre obce, ale prezentuje i 101 znotovaných a v goralskom nárečí zapísaných piesní, členených na piesne svadobné, ľúbostné a tanečné, regrútske, pracovné a vianočné. Stáva sa tak ucelenou prezentáciou bohatej kultúry nielen Rabčíc, ale i celého mikroregiónu Babia hora. Je hodnotným prezentačným a repertoárovým materiálom. Autorka monografie – Valéria Baľáková, dcéra známeho rabčického primáša Ignáca Kolčáka  je významnou osobnosťou tradičnej a ľudovej kultúry na Orave. Učiteľka, speváčka, huslistka a primáška v snahe zachovať podoby tradičnej kultúry stála pri obnovení folklórnej skupiny Rabčičanka, v roku 1982 založila v Rabčiciach detský folklórny súbor Kašunka, neskôr i detskú ľudovú hudbu Rovňan a ľudovú hudbu Rabčičanka. Všetky kolektívy dodnes úspešne vedie.

Obidve monografie si môžete objednať na Oravskom kultúrnom stredisku.

 

Ozveny spod Babej hory

formát: A5, 122 strán, šitá väzba

cena: 3 €

 

 

Slováci v Poľsku a ich krajanské médiá

Monografia o slovenskej komunite v Poľsku

 


 

Slováci v Poľsku a ich krajanské média. Taký je názov dvojjazyčnej monografie, ktorú v týchto dňoch vydalo Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

Monografia, ktorej autorkou  je Katarína Potocká, zachytáva  historický a súčasný pohľad na život Slovákov v Poľsku a mapuje krajanské organizácie a médiá. Obsahovo je členená do štyroch kapitol. Prvá rámcovo predstavuje históriu a etapy vysťahovalectva Slovákov. Druhá sa venuje slovenskej národnostnej menšine v Poľsku pred prvou svetovou vojnou, po prvej a druhej svetovej vojne, v období prvej Slovenskej republiky, ako i v období po novembri 1989 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Tretia kapitola je orientovaná na spolkový život Slovákov v Poľsku, na históriu, aktivity a činnosť jedinej strešnej krajanskej organizácie – Spolku Slovákov v Poľsku. Podtitul monografie – o živote  so Životom, kultúrno-spoločenským časopisom pre Slovákov žijúcich v Poľsku napovedá, že značná časť textu je venovaná jedinému krajanskému periodiku v Poľsku - časopisu Život, ktorý vydáva od roku 1958 Spolok Slovákov v Poľsku. Slovenskými krajanskými médiami v Poľsku, formálnou a obsahovou analýzou periodika Život, ako i jeho históriou sa tak zaoberá najobsažnejšia, štvrtá kapitola monografie. Prínosom k obohateniu slovenskej – a najmä krajanskej žurnalistiky je nielen inovatívnosť a reálny pohľad na doposiaľ komplexne nespracovanú problematiku, ale i bohatá prílohová časť a rozsiahly poznámkový aparát, ktorý ponúka značnú výpovednú hodnotu. Vydanie monografie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Je vydaná  v slovenskej i poľskej jazykovej mutácii a predstavuje ďalšiu z foriem pomoci komunite krajanov. Jej zámerom je ucelená prezentácia ich genézy, minulých i súčasných snáh o udržanie národnej identity a sebadefinovanie v rámci Poľskej republiky so zameraním najmä na kultúrne a spoločenské prejavy prostredníctvom krajanských médií. To považuje vydavateľ za cenné i pre ďalší rozvoj slovensko – poľskej spolupráce. Ďalším dôvodom vydania je nedostatočná pozornosť ich krajanskému životu a analýze krajanských médií v Poľsku.

Oravské kultúrne stredisko sa  dlhodobo odborne - metodicky i realizačne zameriava na pomoc krajanom v Poľsku. V uplynulom období prostredníctvom projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry významne podporilo klubovú činnosť medzi krajanmi organizovanými v Spolku Slovákov v Jablonke, Podwilku, Orawke, Harkabuze, Hornej Zubrici i ďalších obciach poľskej Oravy.

Autorka, ktorá sa venuje krajanskej problematike systematicky niekoľko rokov,  je absolventkou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobila v regionálnych periodikách a na tlačovom a informačnom oddelení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V súčasnosti je redaktorkou spravodajskej televízie Patriot v Žiline.

 

formát A5, 110 strán, 2 jazykové mutácie (SK, PL)

cena: 2,50 EUR

 

KAM ZA KULTÚROU V BESKYDÁCH?

 

Katalóg je výsledkom medzinárodného projektu Beskydský kultúrny kruh.

Ide o plnofarebný bedeker textov a fotografií po 50-tich expozíciách tradičného i súčasného umenia a 111-tich festivaloch a súťažiach organizovaných na Orave, v poľských regiónoch Bielsko-Biala a Zywiec a na severnej Morave. Na 80-tich stranách podáva v slovenskom, poľskom a českom jazyku prehľad o možnostiach, ktoré v oblasti kultúry a športu tieto regióny ponúkajú a je aj pozvánkou pre turistov navštíviť ich a na potulkách zákutiami Beskýd hľadať nachádzať ďalšie inšpirácie.

formát: 140x218, 80 stán, plnofarebná

Cena:  2,50 EUR

 

 

 

 

 

 

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2009- 2013

     Zborníky literárnych prác z celoštátnej súťaže mladých autorov.

 

formát: 206x147, 72 - 100 strán

 

Cena:  1,50 EUR

 

 

Publikácie si môžete objednať na tel čísle: 043/5864978,

alebo e-mailom: info@osvetadk.sk, http://osvetadk.sk

 

 


Fotogaléria