PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Kubínske krpčeky
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
30. 4. 2017
Kubínske krpčeky 2017
Dolný Kubín
11. 4. 2017 - 30. 4. 2017
O najkrajšiu kraslicu
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
31. 3. 2017 - 2. 5. 2017
Divadielko a tanečné stretnutia
Slovenský dom v Podvlku, Poľsko
4. 5. 2017
Strunobranie
Kultúrny dom Nižná
5. 5. 2017
Hudobná a tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 5. 2017 - 6. 5. 2017
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
10. 5. 2017
Divadielko a tanečné stretnutia
Slovenský dom v Podvlku, Poľsko
11. 5. 2017
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
15. 5. 2017
Divadielko a tanečné stretnutia
Slovenský dom v Podvlku, Poľsko
18. 5. 2017
 
OZNAMY A AKTUALITY
Strunobranie
26. apr 2017 | 10:34:39
Divertimento musicale - výsledky
26. apr 2017 | 10:33:59
Spomínanie na Melichečíka
20. apr 2017 | 09:53:07
Divertimento musicale
10. apr 2017 | 12:16:56
Oživené melódie 2017
7. apr 2017 | 12:27:05
 
SÚŤAŽE
Deň tanca - oravský festival detsk. modern. tanca
Vavrečka
17. 1. 2017 - 22. 5. 2017
Mladá slovenská poviedka 2017
Slovensko
17. 1. 2017 - 30. 6. 2017
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Orava
9. 2. 2017 - 22. 9. 2017
Oravský mikrofón - súťaž mladých moderátorov
MsKS Tvrdošín - Medvedzie
17. 1. 2017 - 29. 9. 2017
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského kultúrneho strediska v roku 2016?
áno, mnohých
[187h:74%]
celkovo hlasujúcich: 253
 

 

Rodom i srdcom z Oravy

 

Taký je názov monografie o významných osobnostiach kultúrno-spoločenského života, ktorú aktuálne vydáva Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Monografia je ojedinelým zborníkom referátov zo slávnostných a spomienkových podujatí, uskutočnených v regióne za ostatných 25 rokov pri jubileách významných oravských osobností, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry, literatúry a vedy, duchovného života a iných oblastí doma na Slovensku i v zahraničí. Z nich viaceré sú našej verejnosti doposiaľ menej známe, pretože v minulosti boli z rozličných dôvodov tabuizované. Vydanie monografie je prirodzeným zavŕšením realizácie takmer stovky spomienkových podujatí realizovaných pri výročiach oravských osobností v obciach Oravy v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a miestnymi samosprávami. Spolu tvoria mozaiku ucelených a koordinovaných snáh o vytváranie regionálnej identity, pocitu sunáležitosti k miestnej komunite. Kreovanie takéhoto spoločného povedomia, identity obyvateľov regiónu je podľa nás prejavom zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu k ostatným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Realizácia cyklu kultúrno-spoločenských podujatí s podobným rozsahom je v rámci Slovenska minimálne nevšedná a aj z tohto dôvodu je vydanie monografie v edičnej činnosti Oravského kultúrneho strediska je významným počinom. Publikácia na 187-ich stranách predstavuje životné osudy a dielo 37 osobností, ktoré svojim životom, činmi, úsilím, prácou a jej výsledkami, svojimi víziami a ich napĺňaním prerástli svoju komunitu i región a nezmazateľne sa zapísali do histórie i súčasnosti slovenskej kultúry, literatúry a vedy. Orava sa stala v mnohých prípadoch ich rodiskom, niekedy pôsobiskom či miestom jesene života. V každom prípade však silným inšpiračným zdrojom. A to, čo im plným priehrštím ponúkla, to pretavili svojím nadaním a vytrvalosťou v hodnoty, ktoré podnes fascinujú, udivujú i motivujú súčasníkov.

Jednotlivé príspevky spracovali vedúci vedeckí pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine: doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., rodák z Brezy, Mgr. Peter Cabadaj a doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Títo poprední slovenskí biografisti, literárni vedci a kultúrni historici prijateľnou populárno-náučnou formou pripravili portréty oravských osobností na základe najmodernejších poznatkov, získaných doma i v zahraničí všade tam, kde významní Oravci pôsobili. Preto kniha biografií Rodom a srdcom z Oravy ponúka zasvätené medailóny oravských velikánov, ktorí preslávili svoje rodisko i celé Slovensko a reprezentovali jeho kultúru. Je určená a mala by slúžiť najmä študentom a mladej generácii na Orave, ale aj na celom Slovensku, aby sa zoznámila so svojou kultúrnou históriou cez prizmu jej vrcholných predstaviteľov.

Monografiu je možné zakúpiť alebo objednať na Oravskom kultúrnom stredisku.

 

Prehľad dejateľov prezentovaných v monografii:

 

 

ANTON BERNOLÁK (1762-1813)

BORIN - AUGUSTÍN NAČIN (1900-1977)

MATEJ BUKNA (1913-1996)

ČAPLOVIČOVCI

Vavrinec Čaplovič (1778-1853

Ján Čaplovič (1780-1847

RUDOLF DILONG (1905-1986)

JÁN L. DORÁNSKY (1911-1973)

PAVOL FLOREK (1895-1963)

THEO H. FLORIN  (1908-1973)

ŠTEFAN FURDEK (1855-1920)

EDUARD GOLDSTÜCKER (1913-2000)

ANTON GRANATIER (1894-1954)

ANTON HABOVŠTIAK (1924-2004)

MARTIN HAMULJAK (1789-1859)

MARTIN HATTALA (1821-1903)

ADAM HLOVÍK (1793-1851)

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV (1849-1921)

MÁRIA JANČOVÁ (1908-2003)

MATÚŠ JANKOLA (1872-1916)

JÉGÉ - LADISLAV NÁDAŠI (1866-1940)

ANDREJ KAVULJAK (1885-1952)

ANTON KOCIAN (1900-1984)

KOHUTHOVCI

Jozef Kohuth (1828-1900)                                                                                                                                                           

Ján Kohut (1852-1930)

MARTIN KUKUČÍN (1860-1928)

CELESTÍN ALOJZ LEPÁČEK (1905-1955)

AUGUSTÍN MAŤOVČÍK (nar. 1937)

KAROL ANTON MEDVECKÝ (1875-1937)

ANDREJ MELICHERČÍK (1917-1966)

JOZEF AUGUST MIKUŠ (1909-2005)

ANDREJ ĽUDOVÍT RADLINSKÝ (1817-1879)

ĽUDMILA RAMPÁKOVÁ (1922-2003)

JÁN SEBERINI (1780-1857)

SKYČÁKOVCI

František Skyčák (1870-1953)                                                                                                                                                      

František Skyčák (1899-1945)                                                                                                                                                      

ALBERT ŠKARVAN (1869-1926)

MARTIN ŤAPÁK (nar. 1926)

MILO URBAN (1904-1982)

JÁN VOJTAŠŠÁK (1877-1965)

ŽAŠKOVSKOVCI

Andrej Žaškovský st. (1794-1866)                                                                                                                                               

František Žaškovský (1819-1887)                                                                                                                                                

Andrej Žaškovský ml. (1824-1882) a Jozef Žaškovský (1830-1905)

 

 

Fotogaléria