PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Namaľuj ľudového muzikanta
Kultúrny dom, Oravská Polhora
19. 9. 2020
Gajdovačka 2020
Oravská Polhora
18. 9. 2020 - 20. 9. 2020
Klub otvorenej mysle
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
21. 9. 2020
Oravské divadelné dni - O erb mesta Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
22. 9. 2020 - 23. 9. 2020
Dotyky s bábkou - festival bábkového divadla
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
22. 9. 2020 - 23. 9. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
23. 9. 2020
15. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020
Inšpirovaní domovom
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
9. 9. 2020 - 25. 9. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
30. 9. 2020
Včelárska vandrovka
Základné a materské školy na Orave
1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
17. sep 2020 | 13:38:56
Namaľuj ľudového muzikanta
16. sep 2020 | 12:11:24
Gajdovačka v rúškach
7. sep 2020 | 08:59:31
Vandrovanie Oravou
25. aug 2020 | 10:10:07
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

Namaľuj ľudového muzikanta

15. 6. 2020 - 11. 9. 2020

Orava

 

NAMAĽUJ ĽUDOVÉHO MUZIKANTA

REGIONÁLNA DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

USPORIADANÁ V RÁMCI 21. ROČNÍKA

MEDZINÁRODNÉHO GAJDOŠKÉHO FESTIVALU GAJDOVAČKA 2020

 

Š T A T Ú T   S Ú Ť A Ž E

 

 

A - VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

                Vyhlasovateľom súťaže je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

 

B - CIELE SÚŤAŽE

·      konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, ako i umelecké a pedagogické prístupy  navzájom, ako i s pohľadom odbornej poroty,

·      dávať priestor prezentácii detskej výtvarnej tvorby, priblížiť tvorbu detí vo vyhlásenej téme verejnosti,

·      objavovať detské výtvarné talenty,

·      prostredníctvom výtvarnej tvorby privádzať deti k spoznaniu a pochopeniu tradičnej a ľudovej kultúry a popularizovať ju,

·      pestovať u najmladšej generácie vzťah k estetickým hodnotám.

 

C - TÉMA VÝTVARNYCH PRÁC

                Pre rok 2020 vypísal vyhlasovateľ tému Namaľuj ľudového muzikanta, s dôrazom na postavu gajdoša.

 

D - TERMÍNY

                Výtvarná súťaž je vyhlásená k 15. 6. 2020, uzávierka zasielania prác je k 11. 9. 2020. V mesiaci september budú práce aj vyhodnotené. Ocenení autori budú informovaní a pozvaní na vyhlásenie výsledkov. To bude spojené s otvorením výstavy detských prác a odovzdaním cien oceneným a uskutoční sa 19. 9. 2020 v Oravskej Polhore ako súčasť 21. Medzinárodného festivalu Gajdovačka. Výstava, zostavená zo všetkých zaslaných prác bude inštalovaná neskôr ako putovná.

 

E - ZÁSADY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

                Súťaže sa môžu zúčastniť autori žijúci v troch okresoch regiónu Orava (Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín) vo veku od 6 do 15 rokov, ktorý je žiakom:

·         akéhokoľvek typu základnej školy

·         členom výtvarného krúžku alebo akéhokoľvek typu základnej umeleckej školy

·         alebo je samostatne tvoriaci autor

                Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A2.

                Každý autor môže do súťaže zaslať iba jednu prácu, odporúčame urobiť predvýber prác učiteľmi výtvarnej výchovy na základných školách, základných umeleckých školách alebo v krúžkoch.

                Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: Názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora; názov ZŠ, ZUŠ, krúžku a obec (ak nie je samostatne tvoriaci autor).

                Organizátori súťaže súťažné práce zaslané do súťaže vracajú iba na vyžiadanie.

                Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako aj zverejnenie formou propagačných materiálov.

               

 

F - SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

                VEK

                1.            6 - 8 rokov

                2.            9 - 11 rokov

                3.            12 - 15 rokov

               

G - ODOSIELANIE VÝTVARNÝCH PRÁC

                Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 11. 9. 2020 na adresu: Oravské osvetové stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

H - HODNOTENIE A OCENENIE PRÁC

                Vyhlasovateľ súťaže menuje minimálne trojčlennú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej kategórii 1., 2., a 3. miesto. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Ocenení budú pozvaní na otvorenie výstavy v Oravskej Polhore kde si preberú diplomy a vecné ceny. Neprítomným budú ocenenia zaslané poštou.

               

I - KONTAKTNÁ ADRESA

                Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, tel, fax: +421 435864928, tel: +421 435864978, e-mail: zabensky@osvetadk.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy
detska_vytvarna_sutaz___statut.pdf, , 318 kb