PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Veľkonočný medovník
Slovensko
27. 3. 2020 - 12. 4. 2020
Kultúra virtuálne - APRÍL
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
4. mar 2020 | 13:02:23
 
 
 

 

 

propozície súťaží

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

21. 2. 2020 - 20. 3. 2020

Orava

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

35. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

- p r o p o z í c i e -

 

Vyhlasovateľ:

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Žilinský samosprávny kraj

Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

 

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Termín konania: január – marec 2020

Miesto konania: región Oravy

Poslanie: motivovať deti a mládež  k výtvarnej tvorbe

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte      maximálne A2.  Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho (viď prílohu). Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, ktorá môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.

Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa výkresy aj samotné výtvarné práce znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

 

Kategórie:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
  5. kategória – základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

 

Hodnotenie súťaže:

Porotu v Oravskom kole, ktorá vyberie do Celoslovenského kola po 5 najlepších prác z každej kategórie, menuje Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín. Porotu v Celoslovenskom kole menuje Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenkého kola

 

Ocenenie:

V každej kategórii budú ocenené práce troch autorov, ktorí dostanú diplom a vecnú cenu.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude nainštalovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne v júni 2020. Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch SUH v Hurbanove.

Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

Termín zaslania súťažných prác: Súťažné práce posielajte do  20.3.2020  na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. Bližšie informácie: Mgr. Eva Pechová,  tel. č.: 043/586 49 78