PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Tvorivý a hravý tábor II.
OKS Dolný Kubín
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020
Kurz - Výroba ručného papiera
OKS Dolný Kubín
11. 8. 2020 - 12. 8. 2020
Návraty k Siváňovcom
Babín
12. 8. 2020 - 14. 8. 2020
Oravské impulzy
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 7. 2020 - 21. 8. 2020
Oravské folklórne leto z domu
Slovensko
4. 7. 2020 - 23. 8. 2020
Sme s vami virtuálne
Orava
17. 4. 2020 - 30. 12. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Kurz výroby ručného papiera
28. júl 2020 | 13:10:46
Návraty k Siváňovcom
28. júl 2020 | 13:09:51
Bačovské dni zrušené
17. júl 2020 | 11:42:21
Výstava Oravské impulzy
19. jún 2020 | 11:08:19
Oravské folklórne leto z domu
19. jún 2020 | 09:49:28
 
SÚŤAŽE
Namaľuj ľudového muzikanta
Orava
15. 6. 2020 - 11. 9. 2020
 
 

 

 

propozície súťaží

Scénické čítanie 2019 - Oravská súťaž

12. 9. 2019 - 11. 10. 2019

Orava

 

Scénické čítanie 2019

2. ročník regionálnej súťaže v scénickom čítaní pre žiakov základných škôl

p r o p o z í c i e

 

Organizátor: Základná škola s materskou školou  Babín

Spoluorganizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

                                OZ Divadlo nepozná nudu

                       

Termín: 29. október 2019

Miesto: Miestne kultúrne stredisko v Babíne

 

Poslanie a cieľ súťaže:

-          vytvárať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre,

-          vybraného autora a jeho dielo priamo pred divákom interpretovať v podobe scénického čítania,

-          nadobúdať sebavedomie pri kontakte s divákmi,

-          objavovať podoby a pestrosť umeleckého slova.

 

Podmienky súťaže:

Regionálneho kola sa môže zúčastniť každý neprofesionálny kolektív, ktorý inscenuje umelecký text formou scénického čítania.

V tomto roku sa bude formou scénického čítania prezentovať tvorba a diela Daniela Pastirčáka a Márie Ďuríčkovej.

 

Kategórie:

1.      kategória:  priemerný vek účinkujúcich do 10 rokov

2.      kategória:  priemerný vek účinkujúcich do 15 rokov

 

Počet účinkujúcich: 2 – 10 detí

Časový limit:  max. 6 minút

 

Podmienkou účasti je odoslanie záväznej prihlášky najneskôr do 11. októbra 2019.        

 

Bližšie informácie:

Bc. Mária Janotíková, OKS v D. Kubíne, tel.: 043/5864978, 0905 637 053, e-mail: literatura@osvetadk.sk

PaedDr. Anna Kurčinová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Babíne, tel.: 0911 130368, e-mail: zsmsbabin@gmail.com

 

Záväzná prihláška

na 2. ročník scénického čítania

( MKS v Babíne, 29. 10. 2019 )

 

 

Pedagóg:

Meno, priezvisko, titul:  ................................................................................................................

Adresa bydliska:  ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Adresa a názov školy:  .................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kontakty:  e-mail:   ......................................................................................................................

                 č. tel.:  ..........................................................................................................................