PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
13. 12. 2019
30. Oravské Vianoce
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
15. 12. 2019
Vianočný jarmok ľudových remesiel
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
15. 12. 2019 - 16. 12. 2019
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
19. 12. 2019
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
20. 12. 2019
Vianočná pohľadnica 2019
Bratislavský hrad – Západná terasa, Bratislava
1. 12. 2019 - 21. 12. 2019
Vianočná pohľadnica 2019
Gminny Ośrodek Kultury PROMYK, Bystra, Poľsko
6. 12. 2019 - 6. 1. 2020
Vianočná pohľadnica 2019
Stredisko pre kultúru – Divadelná sieň, Stará Pazova, Srbsko
18. 12. 2019 - 17. 1. 2020
Vianočná pohľadnica 2019
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
9. 12. 2019 - 24. 1. 2020
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Vianočná pohľadnica 2019
25. nov 2019 | 15:23:01
Vianočná pohľadnica 2019
25. nov 2019 | 15:18:01
Vidiečanova Habovka
20. nov 2019 | 09:21:07
November 89
14. nov 2019 | 07:30:15
Vidiečanova Habovka
6. nov 2019 | 12:29:49
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

Stretnutie s piesňou -reg.súťaž hudobného folklóru

23. 1. 2019 - 3. 6. 2019

Dlhá nad Oravou

 

Stretnutie s piesňou 2019

Regionálna postupová súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých

Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, Dlhá nad Oravou, 23. jún 2019

 

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátori: Obec Dlhá nad Oravou

Termín a miesto konania: 23. 6. 2019, javisko na námestí, Dlhá nad Oravou

 

1.       VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

1.1   Charakteristika súťaže

1.1.1.   Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru Stretnutie s piesňou je základným (regionálnym) kolom podujatím tohto druhu na Slovensku.

1.1.2.   Súťaž je určená mládeži a dospelým.

1.1.3.   Súťažiť môžu ľudové hudby, speváci a inštrumentalisti.

1.1.4.   Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená.

1.1.5.   Súťaž sa koná každé tri roky.

 

1.2   Ciele súťaže

1.2.1          Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru.

1.2.2         Ďalšími cieľmi sú:

·         podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať k aktívnej činnosti v tejto oblasti;

·         podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a kreativitu;

·         umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných;

·         poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu súťažiacich s členmi odbornej poroty;

·         aktivizovať interpretov a priaznivcov hudobného folklóru k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska;

·         podporiť existenciu činnosť kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu;

·         objavovať nové talenty v oblasti interpretácie hudobného folklóru.

 

1.3   Riadenie súťaže

1.3.1     Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

1.3.2     Organizátormi sú krajské a regionálne osvetové a kultúrne strediská, mestské kultúrne strediská a ďalšie kultúrne subjekty.

 

2.       ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

2.2   Kolá súťaže

2.2.1     Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

·           regionálne a krajské súťaže a prehliadky; celoštátna súťaž a prehliadka.

2.2.2     Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola.

2.2.3     Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára a môže byť obohatená o iné aktivity.

 

 

 

2.3   Súťažné kategórie

I.      Ľudové hudby

2.3.1.1    Počet členov: 3 – 8 (výnimkou sú hudobné zoskupenia vychádzajúce z regionálnej, či lokálnej hudobnej tradície, napr. „gajdošská dvojka“ – gajdy a husle).

2.3.1.2    Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t. j. husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza interpretovaný hudobný materiál. Povolenou výnimkou sú iné typy regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad sláčikové hudby s malou basou, citarové hudby, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.[1]

2.3.1.3    Hra z nôt nie je povolená.

 

II.    Spevácke skupiny

2.3.1.4    Počet členov: 3 – 12.

2.3.1.5    Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu[2] alebo ľudovej hudby.

 

III.    Sólisti speváci, spevácke duá

2.3.1.6    Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu2 alebo ľudovej hudby.

 

IV.    Sólisti inštrumentalisti

2.3.1.7    Hudobný sprievod inštrumentalistu nie je povolený.

2.3.1.8    Hudobný nástroj musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska a primárne spĺňa melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, atď.).[3]

2.3.1.9    Inštrumentalista môže spievať, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.V rámci jedného súťažného čísla môže inštrumentalista hrať iba na jednom hudobnom nástroji.

 

 

3.       PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

3.1.    Prihlasovanie

3.1.1.   Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Oravy a z tohto územia čerpajú hudobný folklórny materiál.

3.1.2.   Do súťaže sa účinkujúci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/, v časti „Chcem sa prihlásiť“ najneskôr do 03. 06. 2019. Prihlášky zaslané po termíne nemusia byť akceptovan
Prílohy
stretnutie_s_piesnou_2019.pdf, , 241 kb