PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Architektúra v krajine
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Dolnooravské fašiangy
Dolná Orava
1. 2. 2020 - 29. 2. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
4. 3. 2020
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 3. 2020
Hviezdoslavov Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
13. 3. 2020
O erb mesta Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 3. 2020 - 13. 3. 2020
Oravské divadelné dni 2020
Kultúrny dom Rabča
14. 3. 2020
Svet kovačického umenia
Stará Bystrica
27. 1. 2020 - 15. 3. 2020
Klub otvorenej mysle
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 3. 2020 - 15. 3. 2020
Tvorivé dielne - maľba na skle
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa, Dolný Kubín
17. 3. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Kocky sú hodené
24. feb 2020 | 10:26:09
Rok Martina Kukučína
20. feb 2020 | 13:01:19
Päť pozoruhodných publikácií
13. feb 2020 | 14:06:58
Dolnooravské fašiangy
13. feb 2020 | 10:41:40
 
 
ANKETA
Zapojíte sa do tohtoročných fašiangov?
nie
[2h:18%]
celkovo hlasujúcich: 11
 

 

 

propozície súťaží

Oravské krpčeky - regionálna súťaž DFS

23. 1. 2019 - 4. 3. 2019

Nižná

 

ORAVSKÉ KRPČEKY 2019

súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

- propozície regionálnej prehliadky -

 

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor: Obecný úrad Nižná

Termín konania: 14. marec 2019

Miesto konania: Dom kultúry Nižná

 

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

1.1. Charakteristika súťaže

1.1.1. Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Oravské krpčeky je

základným (regionálnym) stupňom podujatia tohto druhu.

1.1.2. Súťaž je určená deťom.

1.1.3. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

1.1.4. Súťaž sa koná každé dva roky.

 

1.2. Ciele súťaže

1.2.1. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

1.2.2. Ďalšími cieľmi sú:

1.2.2.1. aktivizovať činnosť a podporovať rozvoj detských folklórnych súborov;

1.2.2.2. popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove;

1.2.2.3. viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

 

1.3. Riadenie súťaže

1.3.1. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

1.3.2. Organizátormi sú krajské a regionálne osvetové a kultúrne strediská, mestské kultúrne strediská a ďalšie kultúrne subjekty.

 

2. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

2.1. Kolá súťaže

2.1.1. Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová: regionálne, krajské súťaže a prehliadky a celoštátna súťaž a prehliadka.

2.1.2. Základným stupňom je regionálna súťažná prehliadka, ktorej sa môžu zúčastniť detské folklórne súbory pôsobiace na Orave.

2.1.3. Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára a môže byť obohatená o workshopy alebo iné aktivity.

2.2. Súťaž nemá súťažné kategórie.

2.3 Na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá sa uskutoční 28. apríla 2019 v Dolnom Kubíne postupuje len jeden kolektív za región s priamym postupom. V ďalšom prípade  môže porota udeliť ešte maximálne dva návrhy na postup na krajské kolo. Na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku Eniki, beniky, ktorá sa uskutoční 8. – 9. júna 2019 v Košiciach postupujú maximálne dva detské folklórne súbory zo Žilinského kraja.

 

3. PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

3.1. Regionálnej prehliadky detských folklórnych súborov sa môžu zúčastniť :

·         folklórne kolektívy vyvíjajúce svoju činnosť na Orave (okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo);

·         detské folklórne súbory, ktoré spracúvajú autentický materiál z územia svojho pôsobenia

·         členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 16 rokov

·         pri hudobnom sprievode je preferovaná ľudová hudba alebo sólista hrajúci na ľudový hudobný nástroj /heligónka, harmonika, husle, gajdy a pod./  Použitie hudby zo zvukového nosiča je neprípustné.

·         súťažné číslo môžu mať trvanie maximálne 12 minút, celkový počet členov vo všetkých zložkách kolektívu môže byť maximálne 45 členov

·         kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným číslom, súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa už v minulosti zúčastnili na súťaži a sú staršie ako 5 rokov.

 

Prihlásenie do súťaže

3.2. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/eniki-beniki/, v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 4. marca 2019. Prihlášky zaslané po 04. marci 2019 nemusia byť akceptované. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje. Vyhlásenie výsledkov bude verejné. Uskutoční sa po skončení regionálnej súťažnej prehliadky.

 

4. HODNOTENIE SÚŤAŽE

4.1. Poroty

Na objektívne hodnotenie súťažných vystúpení sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov v oblasti etnológie, etnochoreológie, choreografie, tanečnej pedagogiky, etnomuzikológie a pod. s adekvátnou viacročnou praxou. Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

4.2. Hodnotenie súťaže

Hodnotenie súťažiacich prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

 

4.3. Kritériá hodnotenia

  • výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí,
  • autentickosť folklórneho materiálu, prevedenia, alebo miera, spôsob a primeranosť štylizácie folklórneho materiálu,
  • vystihnutie lokálneho, regionálneho charakteru,
  • pohybová a hudobná pripravenosť interpretov,
  • choreografia, využitie priestoru,
  • prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených objavov,
  • rekvizity, práca s rekvizitami a ich využitie v programe,
  • čistota, pôvodnosť, vhodnosť kroja, krojových doplnkov, úpravu hlavy.

 

5. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

Účinkujúce súbory si zabezpečujú a hradia dopravu na podujatie, organizátor zabezpečuje a hradí občerstvenie, priestory, porotu, ceny a ďalšie náklady.

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Miroslava Polohová Ivanová

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

043/5864978, 0905 637053, folklor@osvetadk.sk