PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Cínovanie šperkov - cyklus tvorivých dielní
OKS Dolný Kubín
11. 7. 2020 - 25. 7. 2020
Oravské impulzy
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 7. 2020 - 21. 8. 2020
Oravské folklórne leto z domu
Slovensko
4. 7. 2020 - 23. 8. 2020
Sme s vami virtuálne
Orava
17. 4. 2020 - 30. 12. 2020
test25545
oks
1. 1. 2021
 
OZNAMY A AKTUALITY
Výstava Oravské impulzy
19. jún 2020 | 11:08:19
Oravské folklórne leto z domu
19. jún 2020 | 09:49:28
Cínovanie šperkov
17. jún 2020 | 14:24:13
Letný detský tábor
17. jún 2020 | 14:23:40
Viete o tom, že...
5. jún 2020 | 08:12:43
 
SÚŤAŽE
Namaľuj ľudového muzikanta
Orava
15. 6. 2020 - 11. 9. 2020
 
 

 

 

propozície súťaží

O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov

23. 1. 2019 - 23. 8. 2019

Oravská Polhora

 

O Zboroňovu nôtu

19. medzinárodná súťaž mladých gajdošov

Oravská Polhora, 14. september 2019

p r o p o z í c i e   s ú ť a ž e

 

 

Vyhlasovateľ a garant:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Spoluorganizátori:

Obecný úrad Oravská Polhora

Termín konania:  14. 9. 2019

Miesto konania: Kultúrny dom Oravská Polhora

Poslanie:

Poslaním súťaže je:

- podporiť a propagovať hru na gajdách najmä medzi mladou generáciou a napomáhať k medzigeneračnému transferu tradičných kultúrnych hodnôt

- konfrontovať interpretačné umenie mladých inštrumentalistov navzájom, ako i s názormi odbornej poroty

- konfrontovať rozličné gajdošské štýly hry a aktuálne prístupy k hre na gajdách

- objavovať nové muzikantské talenty, podnietiť u najmladších gajdošov záujem o uchovávanie a rozvíjanie tradičnej kultúry

 

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Medzinárodná súťaž sólistov gajdošov do 25 rokov veku sa uskutoční ako jeden z programov 20. Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2019, ktorý bude prebiehať v dňoch 13. – 15 9. 2019 v Oravskej Polhore (Slovensko).

Súťaže sa môžu zúčastniť:

- všetci inštrumentalisti, hráči na gajdy všetkých typov, ktorí v roku súťaže neprekročili vekovú hranicu 15 rokov

- každý súťažiaci sa predstaví jedným súťažným blokom v trvaní do 5 minút, v ktorom odznejú dve piesne – gajdošské melódie, pričom je možný a hodnotí sa i sprievodný spev gajdoša prípadne spoluúčinkujúceho speváka. Ten sa súťaže zúčastňuje na vlastné náklady.

- v súťažných blokoch môže byť použitý iba folklórny materiál z konkrétneho regiónu, taký, ktorý je blízky naturelu, temperamentu, osobitostiam a veku interpreta

Poradie bude vylosované alebo určené v deň konania sa súťaže.

 

Kategórie:

Súťaž je pre rok 2019 vyhlásená v jedinej kategórii - gajdoši do 15 rokov veku

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej poroty menuje a vyberá ju riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Porota je medzinárodná, minimálne trojčlenná a tvoria ju odborníci na gajdošskú kultúru.

 

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Záväznú prihlášku na medzinárodnú súťaž mladých gajdošov je potrebné zaslať najneskôr do  23. augusta 2019

-    na poštovú adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

-    alebo na emailovú adresu: folklor@osvetadk.sk

Zaslaním podrobne vyplnenej a akceptovanej prihlášky má súťažiaci nárok na úhradu pobytových nákladov a úhradu pomernej časti dopravných nákladov. Pri súťažiacich do 18 rokov aj s doprovodom jednej osoby.

 

Prihlášky zaslané po 23. auguste 2019 nebudú akceptované. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

 

Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia) a ocenenie:

Medzinárodná odborná porota bude sledovať jednotlivé súťažné vystúpenia. Po ukončení súťaže porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia a určí laureáta súťaže. Porota má právo udeliť aj špeciálne ocenenia.

Všetci súťažiaci obdržia diplom za účasť a vecné ceny. Najlepší interpret získa hodnotné vecné ceny.

 

Pri posudzovaní sa kladie dôraz najmä na :

·      Výber a objavnosť piesní

·      schopnosť prispôsobiť výber piesní interpretačným možnostiam gájd

·      mieru ovládania nástroja a techniku hry

·       regionálnu štýlovú interpretáciu

·      vyspelosť, resp. zrelosť hudobného prejavu

·       využitie sprievodného spevu

 

Výsledky súťaže:

Vyhlásenie výsledkov bude verejné. Uskutoční sa po skončení súťaže.

 

Gajdoši zaslaním prihlášky a účasťou v súťaži súhlasia s realizáciou video alebo fono záznamu usporiadateľom a s jeho nekomerčným využitím na dokumentačné účely bez nároku na honorár.

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Miroslava Ivanová

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

043/5864978, 0905 637085, folklor@osvetadk.sk

Prílohy
o_zboronovu_n_tu.pdf, , 299 kb