PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Deň textilu - Kde bolo, tam bolo, ...
Vlčnov, Česká republika
21. 9. 2019 - 22. 9. 2019
Inšpirovaní Oravou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 9. 2019 - 27. 9. 2019
14. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
23. 9. 2019 - 29. 9. 2019
Stretnutie s piesňou
Zázrivá
29. 9. 2019
Z náručia poznania
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Oživené melódie 2019
Kemp Tília Gäceľ
16. 10. 2019 - 20. 10. 2019
Grafika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 9. 2019 - 31. 10. 2019
Svet kovačického insitného umenia
Krakov
13. 9. 2019 - 15. 11. 2019
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
 
SÚŤAŽE
Oravský mikrofón - regionálna súťaž
Orava
12. 9. 2019 - 7. 10. 2019
Scénické čítanie 2019 - Oravská súťaž
Orava
12. 9. 2019 - 11. 10. 2019
 
 

 

 

propozície súťaží

O najkrajšiu kraslicu - 18. celoštátna výtv. súťaž

23. 1. 2019 - 20. 3. 2019

Dolný Kubín

 

O  NAJKRAJŠIU KRASLICU 2019

18. celoštátna výtvarná súťaž

-  p r o p o z í c i e   c e l o š t á t n e j   s ú ť a ž e  -

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Uzávierka prác: 20. 3. 2019

 

Výstava: 3. 4. – 26. 4. 2019

 

Miesto konania posúťažnej výstavy: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Poslanie:

Poskytnúť priestor prezentácie výtvarnej tvorby vo vyhlásenej téme pre širokú verejnosť, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, prostredníctvom výstavy prezentovať zvykoslovie jarného slnovratu, dať možnosť výtvarnej prezentácii deťom i dospelým.

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže spojenej s predajnou výstavou (ak budú na predaj treba poriadne označiť každú kraslicu cenou) sa môžu prihlásiť autori z celého Slovenska a krajania zo zahraničia s počtom max. 10 kraslíc (vyfúknuté vajíčko – ostatné budú vylúčené), vytvorených rôznymi technikami. Práce musia byť riadne označené: meno a priezvisko (pri deťoch škola), vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, technika. Práce môže autor doniesť osobne, alebo zaslať poštou. Je potrebné ich  zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký materiál. Autor práce do súťaže posiela na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri preprave mu nebudú nahradené.

 

Kategórie:

vekové:          5 – 11 rokov; 12 – 18 rokov; nad 18 rokov

techniky:        tradičné; súčasné a experimentálne

 

Odborná hodnotiaca porota:

Minimálne trojčlennú odbornú hodnotiacu porotu menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

Termín zaslania súťažných prác:

Podmienkou účasti je doručenie súťažných prác najneskôr do 20. 3. 2019 osobne alebo poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Práce zaslané po 20. 3. 2019 nebude organizátor akceptovať.

 

Ocenenie:

V každej kategórii budú udelené ocenenia a jedna hlavná cena v celej súťaži. Ceny budú vecné, pri hlavnej cene bude udelená aj finančná odmena 100 €.

 

 

 

 

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú uverejnené v regionálnej tlači a na stránke www.osvetadk.sk.

Autori budú s výsledkami súťaže oboznámení písomne. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár.

Po skončení výstavy budú práce vrátené autorom na vyžiadanie. V prípade organizačných zmien budú autori  včas informovaní.  Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2019 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Práce sa po súťaži vracajú na náklady vyhlasovateľa.

 

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, vytvarnictvo@osvetadk.sk, 0915 032 734

Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín, tel. 043/5 864 978,

Prílohy
o_najkrajsiu_kraslicu_2019.pdf, , 917 kb