PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
27. 3. 2019
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
27. 3. 2019
Prehľad podujatí na apríl 2019
Orava
1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Divadelný marec na Orave
13. mar 2019 | 12:14:03
Oravské krpčeky
11. mar 2019 | 09:46:12
Košikárstvo
5. mar 2019 | 13:23:44
Starostlivosť a údržba krojov
22. feb 2019 | 11:52:25
Drevo a kameň inšpirujú
12. feb 2019 | 14:42:23
Výstava Radovana Ladomerského
24. jan 2019 | 14:25:31
 
SÚŤAŽE
Čo vieš o hviezdach? - vedomostná súťaž
Dolný Kubín
28. 1. 2019 - 28. 3. 2019
Stretnutie s piesňou -reg.súťaž hudobného folklóru
Dlhá nad Oravou
23. 1. 2019 - 3. 6. 2019
O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov
Oravská Polhora
23. 1. 2019 - 23. 8. 2019
 
ANKETA
Zapájate sa aktívne do podujatí Oravského kultúrneho strediska?
áno, pravidelne
[163h:96%]
výnimočne
[2h:1%]
nie
[2h:1%]
celkovo hlasujúcich: 169
 

 

 

propozície súťaží

Vesmí očami detí - celoslovenská výtvarná súťaž

15. 1. 2018 - 23. 3. 2018

Orava

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

VESMÍR OČAMI DETÍ

33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

- p r o p o z í c i e -

 

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Organizátor regionálneho kola: Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Termín konania: január – marec 2017

Miesto konania: región Oravy

 

Poslanie: aktivizovať a motivovať deti a mládež  k výtvarnej tvorbe

Podmienky súťaže:

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte      maximálne A2.  V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, ktorá môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.

Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa výkresy aj samotné výtvarné práce znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

 

Kategórie:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória –  základné umelecké školy - 1. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória –  základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

 

Hodnotenie súťaže:

Porotu v Oravskom kole, ktorá vyberie do Celoslovenského kola po 5 najlepších prác z každej kategórie, menuje Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín. Porotu v Celoslovenskom kole menuje Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Ocenenie:

V každej kategórii budú ocenené práce troch autorov, ktorí dostanú diplom a vecnú cenu.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude nainštalovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne v júni 2018.

Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

 

Termín zaslania súťažných prác:

Súťažné práce posielajte do 23. marca 2018  na adresu: Oravské kultúrne stredisko,         Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

 

Bližšie informácie: Mgr. Zdenka Prílepková,  tel. č.: 043/586 49 78, 0905 637 053, vzdelavanie@osvetadk.sk

Prílohy
vesmir_ocami_deti_2018.doc, , 38 kb
vesmir_ocami_deti_2018.pdf, , 75 kb