PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
20. 6. 2018
64. Hviezdoslavov Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
20. 6. 2018 - 23. 6. 2018
Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom
Dlhá nad Oravou
23. 6. 2018 - 24. 6. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
27. 6. 2018
Vesmír očami detí
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
6. 6. 2018 - 29. 6. 2018
Novotská hrudka 2018 a jarmok syrov
priestor pri Obecnom úrade
1. 7. 2018
Cyrilo-metodský deň
Vyšnokubínske skalky
8. 7. 2018
Premeny tradičného textilu
Základná škola Malatiná
14. 7. 2018 - 15. 7. 2018
18. Bačovské dni
Malatiná
14. 7. 2018 - 15. 7. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Vidiečanova Habovka
5. jún 2018 | 09:43:52
Vesmír očami detí
5. jún 2018 | 09:07:52
Strunobranie
31. máj 2018 | 14:02:48
Dni Martina Kukučína za nami
22. máj 2018 | 14:28:43
Človek a drevo
10. máj 2018 | 07:45:22
 
SÚŤAŽE
Mladá slovenská poviedka 2018
Slovensko
15. 1. 2018 - 30. 6. 2018
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Orava
15. 1. 2018 - 24. 9. 2018
 
ANKETA
Plánujete sa zúčastniť niektorého z našich aprílových podujatí?
áno, určite
[114h:75%]
skôr nie
[11h:7%]
určite nie
[12h:8%]
celkovo hlasujúcich: 152
 

 

 

propozície súťaží

Vesmí očami detí - celoslovenská výtvarná súťaž

15. 1. 2018 - 23. 3. 2018

Orava

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

VESMÍR OČAMI DETÍ

33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

- p r o p o z í c i e -

 

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Organizátor regionálneho kola: Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Termín konania: január – marec 2017

Miesto konania: región Oravy

 

Poslanie: aktivizovať a motivovať deti a mládež  k výtvarnej tvorbe

Podmienky súťaže:

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte      maximálne A2.  V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, ktorá môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.

Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa výkresy aj samotné výtvarné práce znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

 

Kategórie:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória –  základné umelecké školy - 1. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória –  základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

 

Hodnotenie súťaže:

Porotu v Oravskom kole, ktorá vyberie do Celoslovenského kola po 5 najlepších prác z každej kategórie, menuje Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín. Porotu v Celoslovenskom kole menuje Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Ocenenie:

V každej kategórii budú ocenené práce troch autorov, ktorí dostanú diplom a vecnú cenu.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude nainštalovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne v júni 2018.

Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

 

Termín zaslania súťažných prác:

Súťažné práce posielajte do 23. marca 2018  na adresu: Oravské kultúrne stredisko,         Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

 

Bližšie informácie: Mgr. Zdenka Prílepková,  tel. č.: 043/586 49 78, 0905 637 053, vzdelavanie@osvetadk.sk

Prílohy
vesmir_ocami_deti_2018.doc, , 38 kb
vesmir_ocami_deti_2018.pdf, , 75 kb