PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
27. 3. 2019
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
27. 3. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Divadelný marec na Orave
13. mar 2019 | 12:14:03
Oravské krpčeky
11. mar 2019 | 09:46:12
Košikárstvo
5. mar 2019 | 13:23:44
Starostlivosť a údržba krojov
22. feb 2019 | 11:52:25
Drevo a kameň inšpirujú
12. feb 2019 | 14:42:23
Výstava Radovana Ladomerského
24. jan 2019 | 14:25:31
 
SÚŤAŽE
Čo vieš o hviezdach? - vedomostná súťaž
Dolný Kubín
28. 1. 2019 - 28. 3. 2019
Stretnutie s piesňou -reg.súťaž hudobného folklóru
Dlhá nad Oravou
23. 1. 2019 - 3. 6. 2019
O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov
Oravská Polhora
23. 1. 2019 - 23. 8. 2019
 
ANKETA
Zapájate sa aktívne do podujatí Oravského kultúrneho strediska?
áno, pravidelne
[163h:96%]
výnimočne
[2h:1%]
nie
[2h:1%]
celkovo hlasujúcich: 169
 

 

 

propozície súťaží

O najkrajšiu kraslicu 2018

10. 1. 2018 - 23. 2. 2018

Slovensko

 

O  NAJKRAJŠIU KRASLICU 2018

17. celoštátna výtvarná súťaž

-  p r o p o z í c i e   c e l o š t á t n e j   s ú ť a ž e  -

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka prác: 23. 2. 2018

Výstava: 7. 3. – 6. 4. 2018

Miesto konania posúťažnej výstavy: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 Poslanie:

Poskytnúť priestor prezentácie výtvarnej tvorby vo vyhlásenej téme pre širokú verejnosť, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, prostredníctvom výstavy prezentovať zvykoslovie jarného slnovratu, dať možnosť výtvarnej prezentácii deťom i dospelým.

Podmienky súťaže:

Do súťaže spojenej s predajnou výstavou sa môžu prihlásiť autori z celého Slovenska a krajania zo zahraničia s počtom max. 10 kraslíc (vyfúknuté vajíčko), vytvorených rôznymi technikami.

Práce musia byť riadne označené: meno,  priezvisko, vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, pri deťoch škola. Práce môže autor doniesť osobne, alebo zaslať poštou.

Je potrebné ich  zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký materiál.

Autor práce do súťaže posiela na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri preprave mu nebudú nahradené.

Kategórie:

vekové:          5 – 11 rokov; 12 – 18 rokov; nad 18 rokov

techniky:        tradičné; súčasné a experimentálne

Odborná hodnotiaca porota:

Minimálne trojčlennú odbornú hodnotiacu porotu menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

Termín zaslania súťažných prác:

Podmienkou účasti je doručenie súťažných prác najneskôr do 23. 2. 2018 osobne alebo poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Práce zaslané po 23. 2. 2018 nebude organizátor akceptovať.

Ocenenie:

V každej kategórii bude udelené  1., 2. a 3. miesto a jedna hlavná cena v celej súťaži. Porota si vyhradzuje právo miesto neudeliť, prípadne ceny prerozdeliť. Ceny budú vecné, pri prvých miestach bude udelená aj finančná odmena 100 €.

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú uverejnené v regionálnej tlači a na stránke www.osvetadk.sk.

Autori budú s výsledkami súťaže oboznámení písomne. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár.

Po skončení výstavy budú práce vrátené autorom na vyžiadanie. V prípade organizačných zmien budú autori  včas informovaní.  Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2018 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Práce sa po súťaži vracajú na náklady vyhlasovateľa.

 

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, vytvarnictvo@osvetadk.sk, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín, tel. 043/5 864 978, 0915 032 734 

 

Prílohy
o_najkrajsiu_kraslicu_2017.doc, , 38 kb
o_najkrajsiu_kraslicu_2017.pdf, , 50 kb