PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Inšpirovaní Oravou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 9. 2018 - 28. 9. 2018
Návraty k drevu a kameňu - plenére
Orava
21. 5. 2018 - 30. 9. 2018
13. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
24. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Z náručia poznania
Dolný Kubín
1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
3. 10. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
10. 10. 2018
17. Oravský mikrofón
Mestské kultúrne stredisko Tvrdošín - Medvedzie
11. 10. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
12. 10. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Výtvarníci zo Srbska v Žiline
28. aug 2018 | 08:34:16
Gajdoivačka 2018
28. aug 2018 | 08:33:41
Návraty k Siváňovcom
8. aug 2018 | 09:44:41
Nositelia tradícií - výsledky
6. aug 2018 | 15:06:42
 
SÚŤAŽE
15. Vianočná pohľadnica
Európa
1. 9. 2018 - 15. 11. 2018
 
ANKETA
Navštívili ste v lete niektorý z festivalov Oravského folklórneho leta?
nie
[1h:8%]
celkovo hlasujúcich: 12
 

 

 

propozície súťaží

Vianočná pohľadnica - medzinárodná výtvarná súťaž

1. 9. 2017 - 10. 11. 2017

Európa

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA

14. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ DETSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

- propozície medzinárodnej súťaže -

Vyhlasovateľ

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Termín konania

Výtvarná súťaž je vyhlásená k 1. 9. 2017, uzávierka zasielania prác je k 10. 11. 2017. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2017 v Dolnom Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na Slovensku, v Poľsku a v Srbsku, prípadne aj v iných štátoch.

Miesto konania výberu prác

Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubíne

 

Poslanie súťaže

Konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

 

Podmienky súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov.

Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5, za školu je možné poslať maximálne 10 prác (doporučujeme predvýber). Každý autor môže pritom zaslať iba jednu prácu. Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; názov a adresa školy; svoj e-mail; meno, priezvisko a e-mail pedagóga. Súťažné práce sa autorom nevracajú.

Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako aj na zverejnenie formou propagačných materiálov a v printových a elektronických médiách a na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona pod dobu 2 rokov.

 

KATEGÓRIE:

ŠKOLA A VEK:

A.  Materské školy – do 6 rokov

B1. Základné školy – do 10 rokov

B2. Základné školy  – do 15 rokov

C1. Školy umeleckého zamerania  – do 10 rokov

C2. Školy umeleckého zamerania  – do 15 rokov

D.   Špeciálne školy

 

 

TECHNIKA:

·         maľba, kresba, grafika, počítačová grafika

·         kombinovaná technika

 

Termín zaslania prác

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 10. 11. 2017 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nemusia byť akceptované.

Hodnotenie a ocenenie prác

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú odbornú porotu. Tá po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a čestné uznania; môže určiť i kolektívne ocenenia, prípadne ceny prerozdeliť. Oceneným navrhne i finančné ceny v celkovej sume 300 €. Kolekcia 24 vybratých prác bude graficky spracovaná do katalógu a oficiálnych vianočných pohľadníc. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár. Všetkým oceneným autorom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyhodnotenia,  bude zaslaný diplom a katalóg.

Výsledky súťaže

Budú zverejnené v  tlači a na stránke www.osvetadk.sk

Finančné zabezpečenie

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám.  

 

 

Kontakt a bližšie informácie

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

tel. 043/5 864 978, 0915 032 734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk