PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Oravské Vianoce a jarmok ľudových remesiel
MsKS Dolný Kubín
17. 12. 2017 - 18. 12. 2017
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu Dolný Kubín
20. 12. 2017
Vianočná pohľadnica 2017
Bratislavský hrad – Západná terasa, Bratislava
1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Vianočná pohľadnica 2017
Výstavné priestory – Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín
6. 12. 2017 - 19. 1. 2018
Vianočná pohľadnica - medzinár. posúťažná výstava
Bratislava, Dolný Kubín, Báčsky Petrovec, Krakov
1. 12. 2017 - 31. 1. 2018
Vianočná pohľadnica 2017
Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec, Srbsko
5. 12. 2017 - 31. 1. 2018
Vianočná pohľadnica 2017
Galéria slovenského umenia – Krakov, Poľsko
15. 12. 2017 - 31. 1. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské Vianoce
29. nov 2017 | 08:48:50
Mladá slovenská poviedka
8. nov 2017 | 12:40:04
Stretnutia lepšie ako tablet
7. nov 2017 | 13:29:36
 
SÚŤAŽE
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského folklórneho leta 2017?
áno, viacerých
[104h:63%]
celkovo hlasujúcich: 164
 

 

 

propozície súťaží

Mladá slovenská poviedka 2017

17. 1. 2017 - 30. 6. 2017

Slovensko

 

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2017

XIV. ročník CELOŠTÁTNEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE MLADÝCH AUTOROV

 

P R O P O Z Í C I E

 

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor súťaže:  Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom  Kubíne

 

Poslanie súťaže:

·         Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.

·         Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.

·         Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.

·         Zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu .

 

Charakteristika súťaže:

Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov.

 

Podmienky súťaže:

·         Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s dosiaľ nepublikovanou prácou.

·         Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

·         Súťažný žáner – poviedka.

·         Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosti písma 12, na e-mail: literatura@osvetadk.sk,  tiež na poštovú adresu v štyroch kópiách v slovenskom jazyku.

·         Súťažná práca musí obsahovať názov, meno a priezvisko autora, vek, adresa bydliska, e-mail. adresa, tel. kontakt, zamestnanie, u žiakov a študentov názov a mesto navštevovanej školy, ročník.

·         Texty autorom späť nezasielame.

·         Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

·         Každá obálka so súťažnými textami musí byť označená textom – Mladá slovenská poviedka 2017.

 

Súťaží sa v kategóriách:

I. kategória         -              žiaci od 11 do 14 rokov (ZŠ, OG)

II. kategória       -              študenti od 15 do 19 rokov (OG, SŠ)

III. kategória      -              študenti a dospelí od 20 do 30 rokov (VŠ, dospelí)

Dovŕšenie veku sa určuje k 30. 6. 2017.

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.  Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2017.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční

v októbri 2017 v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

                                - udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

                               - nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,

                               - neudeliť niektorú z cien.

Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu. Víťazom v II. a III. kategórii budú udelené i finančné ceny v hodnote 100 eur. Práce s umiestnením a vybrané práce s čestným uznaním budú publikované v zborníku a prezentované elektronickou formou na web stránke vyhlasovateľa a v printových médiách.

 

Kontakt, informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín,

č. tel.: 043/5864978, 0905 637053, e-mail: literatura@osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk

 

Prílohy
mlada_slovenska_poviedka_2017.doc, , 37 kb