PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovensky dom v Podvlku (Poľsko)
21. 3. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
21. 3. 2018
Oravské spievanky
Dom kultúry
22. 3. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovensky dom v Podvlku (Poľsko)
23. 3. 2018
Košikárstvo
Základná škola
24. 3. 2018
Čo vieš o hviezdach?
Cirkevná spojená škola A. Radlinského
28. 3. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
28. 3. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovensky dom v Podvlku (Poľsko)
28. 3. 2018
O najkrajšiu kraslicu
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
7. 3. 2018 - 6. 4. 2018
Orava má talent
DK Námestovo
9. 3. 2018 - 22. 4. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni 2018
20. mar 2018 | 11:24:06
Výstavné priestory - ZATVORENÉ
13. mar 2018 | 08:44:12
Oravské spievanky
5. mar 2018 | 11:43:16
Kraslica - výsledky
2. mar 2018 | 09:09:23
Košikárska dielňa
1. mar 2018 | 09:38:46
 
SÚŤAŽE
Výtvarné spektrum 2018
Orava
10. 1. 2018 - 23. 3. 2018
AMFO 2018
Orava
10. 1. 2018 - 23. 3. 2018
Nositelia tradícií-region.súťaž folklórnych skupín
Oravské Veselé
15. 1. 2018 - 3. 4. 2018
Mladá slovenská poviedka 2018
Slovensko
15. 1. 2018 - 30. 6. 2018
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Orava
15. 1. 2018 - 24. 9. 2018
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského folklórneho leta 2017?
áno, viacerých
[199h:64%]
celkovo hlasujúcich: 310
 

 

 

propozície súťaží

Oravský mikrofón - súťaž mladých moderátorov

17. 1. 2017 - 29. 9. 2017

MsKS Tvrdošín - Medvedzie

 

ORAVSKÝ MIKROFÓN 2017

16. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov

 

PROPOZÍCIE

 

                        

Vyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

 

Organizátor:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Termín konania: 12. október 2017 (štvrtok) o 9.00 hod.

 

Miesto konania: Spoločenská sála MsKS, Tvrdošín - Medvedzie

 

Poslanie:

Oravský mikrofón je súťaž pre mladých moderátorov vytvárajúca priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti, motiváciu mladých ľudí k umeleckej prezentácii textu.

 

Podmienky súťaže:

Regionálnej súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, ktorý má trvalý pobyt, alebo navštevuje školu v regióne Oravy.

Podmienkou zaradenia do  súťaže je zaslanie záväznej prihlášky, ktorú riadne vyplnenú doručí organizátorovi regionálneho kola súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania sa súťaže dovŕši vek 11 až 25 rokov.

 

Kategórie:

I. kategória: od 11 do 14 rokov (bez postupu na krajskú súťaž)

II. kategória: od 15 do 18 rokov (s postupom na krajskú súťaž)

III. kategória: od 19 do 25 rokov (s postupom na krajskú súťaž)

 

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:

 

I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

IV. disciplína:

súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Pozn.:

- súťažiaci I. vekovej kategórie (11-14 rokov) nesúťažia v III. súťažnej disciplíne,

- odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

 

 

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 29. septembra 2017

      -   na e-mailovú adresu: literatura@osvetadk.sk

-          osobne,

-          na poštovú adresu:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

 

Prihlášky zaslané po 29. 9. 2017 nebude organizátor akceptovať.

V prihláške je potrebné čitateľne vyplniť všetky požadované údaje.

 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Porota nehodnotí respondenta, iba súťažiaceho. Súťažiaci nemusí požívať žiadne rekvizity či pomôcky, nejde o divadlo....

 

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola víťaza z II. a III. kategórie. V prípade, že sa v regionálnom kole vyskytne v danej kategórii ďalší vynikajúci súťažiaci, odborná hodnotiaca porota ho môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú súťaž (návrh nemusí byť akceptovaný organizátorom krajskej súťaže).

 

Ocenenie:

V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci  za 1., 2., 3. miesto, v prípade rozhodnutia poroty môžu byť udelené čestné uznania, príp. ceny za mimoriadne výkony. Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

 

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka. Organizátor poskytne súťažiacim občerstvenie. Dopravu osobným vozidlom organizátor neprepláca.

 

 

 

 

 

Kontakt - bližšie informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín

Tel.. 043/5864 978, 0905 637 053, e-mail: literatura@osvetadk.sk

Prílohy
oravsky_mikrofon_2017-2.rtf, , 44 kb