PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie

24. nov 2020 | 14:34:57

 

tlačová správa

 

Verejnosť čoskoro spozná najkrajšie vianočné pohľadnice

Posúťažná výstava detských výtvarných prác poputuje na Slovensko, do Poľska i Srbska.

 

Do 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 1 100 detí zo 150 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska. Súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa tak stretla opäť s vysokým záujmom a kvalitou. Témou prác bolo výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice. Mladí autori vo svojich prácach invenčne prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom, prírodnom i biblickom rozmere.

Porota konštatovala vysokú úroveň zaslaných prác aj napriek menšiemu počtu zúčastnených žiakov. Dominovali najmä klasické kresliarske a maliarske techniky a postupy, ale objavilo sa aj niekoľko zaujímavých riešení  v podobe netradične poňatých asambláží, koláží a grafík. Porotcovia ocenili bohatosť a rôznorodosť spracovania vianočného námetu, množstvo podnetných, invenčných a kreatívne zvládnutých nápadov.

Porotu tento rok mimoriadne zaujali práce detí zo špeciálnych škôl. Ich svet, jeho vnímanie sa niekedy výrazne odlišuje, čoho dôkazom je práve ich výtvarný  prejav – emócia.

V tomto ročníku absentovali kolekcie prác, ktoré reprezentovali danú školu. Porota veľmi oceňuje prácu  pedagógov, ktorí motivujú svojich žiakov pomocou nových inovatívnych kombinovaných techník aj v tejto zložitej situácii, ktorú spôsobuje pandémia. Je to veľký prínos pre súťaž. Môžeme konštatovať, že úroveň prác sa zlepšuje, čo poukazuje na vyššiu  úroveň pedagogického pôsobenia na žiakov. Oceňujeme aj práce žiakov zo základných škôl pre mimoriadne nadané deti, ktoré zaslali svoje práce do novovzniknutej kategórie.

Ďakujeme všetkým mladých výtvarným talentom, že svojimi výtvarnými dielami poodhalili vlastné vnímanie sviatočného vianočného obdobia i svoju kreativitu.

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 20. novembra v Dolnom Kubíne. Porota pracovala

v zložení: predseda poroty Mgr. art. Miroslav Knap, členovia PaedDr. Andrea Mirjanská a Mgr. Vladimír Baran.

Porota navrhla oceniť 21 individuálnych prác a 4 kolekcie a udeliť 19 čestných uznaní.

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 14. decembra v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, výstava potrvá do 22. januára 2021.

Ďalšie výstavné kolekcie budú nainštalované nasledovne:

8. 12. 2020 – 18. 1. 2021 – Gminny Ośrodek kultury PROMYK, Bystra, Poľsko

 

Dolný Kubín  24. 11. 2020   

 

Mgr. Iveta Haplová

osvetadk@osvetadk.sk

 

Prílohy
vyhodnotenie_vianocna_poh_adnica_2020.doc, , 49 kb