PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Namaľuj ľudového muzikanta

16. sep 2020 | 12:11:24

 

Namaľuj ľudového muzikanta

 

V y h o d n o t e n i e

 

Do regionálnej detskej výtvarnej súťaže Namaľuj ľudového muzikanta usporiadanej v rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020 poslalo svoje práce 48 detí zo 7 škôl z Oravy. Súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa tak stretla opäť s vysokým záujmom i kvalitou. Témou prác bolo výtvarne spracovať ľudových muzikantov. Mladí autori vo svojich prácach invenčne prezentovali svoje zručnosti a vnímanie ľudovej tematiky.

Porota konštatovala pomerne vysokú úroveň zaslaných prác. Dominovali najmä klasické kresliarske a maliarske techniky a postupy.

Ďakujeme všetkým mladých výtvarným talentom, že svojimi výtvarnými dielami poodhalili vlastné vnímanie na tému Namaľuj ľudového muzikanta i svoju kreativitu.

 

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 16. septembra v Dolnom Kubíne.

 

Všetky práce budú sprístupnené 19. septembra v Oravskej Polhore ako súčasť 21. medzinárodného festivalu Gajdovačka. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii bude vyhlásenie výsledkov realizované bez divákov a ocenenia budeme posielať poštou.

 

Namaľuj ľudového muzikanta

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

 

 

1. kategória (6 - 8 rokov)

1. miesto Janka Rypáková, ZŠ s MŠ Novoť

2. miesto Tadeáš Kostroš, ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

3. miesto Kristína Snováková, ZŠ Hruštín

 

 

2. KATEGÓRIA (9 - 11 rokov)

1. miesto Laura Antušáková, ZŠ s MŠ Novoť

2. miesto Tamara Hacajová, ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín

3. miesto Andrej Veselovský, ZŠ s MŠ Novoť

 

3. KATEGÓRIA (12 - 15 rokov)

1. miesto Karolína Kajanová, ZŠ s MŠ Komenského Dolný Kubín

2. miesto Lea Dvorštiaková, ZŠ s MŠ Komenského Dolný Kubín