PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Voľné pracovné miesto - riaditeľ/ka OKS

6. aug 2020 | 15:04:18

 

Názov pozície:  riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne,               Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/6/2020

 

Názov organizácie: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,

Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

 

Miesto výkonu práce: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,                          Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Pracovný pomer: TPP

 

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

 

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

 

Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou

 

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

·         stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

 

Požadovaná prax:               5 ročná odborná prax  

                                                3 ročná riadiaca prax

 

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

 

Ďalšie požiadavky:

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • motivačného listu,
 • štruktúrovaného profesijného životopisu,
 • fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 06. 08. 2020

 

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

do 04. 09. 2020

 

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením                     obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci                             je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte   Mgr. Skopálovú                     na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

 

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka osobný pohovor

 

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t. č. 041/5032 440, e-mail alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.