PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Vianočná pohľadnica 2019

25. nov 2019 | 15:23:01

 

tlačová správa

 O najkrajšie vianočné pohľadnice súťažili deti zo siedmich štátov

Posúťažná výstava detských výtvarných prác poputuje na Slovensko, do Poľska i Srbska

 

Do 16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 2 200 detí z 250 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska. Súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa tak stretla opäť s vysokým záujmom i kvalitou. Témou prác bolo výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice. Mladí autori vo svojich prácach invenčne prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom, prírodnom i biblickom rozmere. 

 

Porota konštatovala pomerne vysokú úroveň zaslaných prác. Dominovali najmä klasické kresliarske a maliarske techniky a postupy, ale objavilo sa aj niekoľko zaujímavých riešení  v podobe netradične poňatých koláží a grafík. Porotcovia ocenili bohatosť a rôznorodosť spracovania vianočného námetu, množstvo podnetných, invenčných a kreatívne zvládnutých nápadov. Na druhej strane sa v niektorých ucelených kolekciách objavuje tendencia  ku schematizmu, šablónovitosti, vytráca sa z nich individuálna jedinečnosť autora.

 

Porotu  tento rok mimoriadne zaujali práce detí zo špeciálnych škôl. Ich svet, jeho vnímanie sa niekedy výrazne odlišuje, čoho dôkazom je práve ich výtvarný  prejav – emócia. Na základe pripomienok poroty by bolo vhodné v budúcnosti pri signovaní prác označiť aj stupeň postihnutia súťažiaceho. Na základe tejto skutočnosti bude hodnotenie ešte objektívnejšie. Vo väčšom počte sme ocenili aj kolekcie prác, ktoré reprezentovali danú školu. Pedagógovia motivujú svojich žiakov pomocou nových inovatívnych kombinovaných techník. Je to veľký prínos pre súťaž. Môžeme konštatovať, že úroveň prác sa zlepšuje, čo poukazuje na vyššiu  úroveň pedagogického pôsobenia na žiakov.

 

Ďakujeme všetkým mladých výtvarným talentom, že svojimi výtvarnými dielami poodhalili vlastné vnímanie sviatočného vianočného obdobia i svoju kreativitu.

 

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 20. novembra v Dolnom Kubíne a porota pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Miroslav Knap , členovia poroty prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD., PaedDr. Andrea Mirjanská. Porota navrhla oceniť 51 individuálnych prác, 21 čestných uznaní, 10 kolekcií a 1 špeciálnu cenu riaditeľa Oravského kultúrneho strediska.

 

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 9. decembra v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční 16. decembra o 14. h v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, výstava potrvá do 24. januára 2020.

 

Ďalšie výstavné kolekcie budú nainštalované nasledovne:

1. 12. 2019 – 21. 12. 2019 – Západná terasa Bratislavského hradu, Bratislava

6. 12. 2019 – 6. 1. 2020 – Gminny Ośrodek kultury PROMYK, Bystra, Poľsko

18. 12. 2019 – 17. 1. 2020 – Stredisko pre kultúru, Stará Pazova, Srbsko

9. 1. – 31. 1. 2020 – Foyer úradu Žilinského samosprávneho kraja, Žilina

 

Dolný Kubín, 25. 11. 2019

Mgr. Iveta Haplová

vytvarnictvo@osvetadk.sk

 

 

Prílohy
vianocna_poh_adnica___vysledkova_listina.doc, , 39 kb