PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Vianočná pohľadnica - výsledky

27. nov 2018 | 07:18:20

 

O najkrajšie vianočné pohľadnice súťažili deti zo siedmich štátov

Posúťažná výstava detských výtvarných prác poputuje na Slovensko, do Poľska i Srbska

           

Viac ako 2000 detí zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska a Srbska poslalo svoje práce do 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Tú pod názvom Vianočná pohľadnica realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Súťaž sa tak opäť stretla s vysokým záujmom detí i pedagógov materských, základných a umeleckých škôl. Témou bolo výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice. Mladí autori vo svojich prácach invenčne prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom, prírodnom i biblickom rozmere.  Porota skonštatovala pomerne vysokú úroveň zaslaných prác. Dominovali najmä klasické kresliarske a maliarske techniky a postupy, ale objavilo sa aj niekoľko  zaujímavých riešení  v podobe netradične poňatých koláží.  Ocenila bohatosť a rôznorodosť spracovania vianočného námetu, množstvo podnetných, invenčných a kreatívne zvládnutých nápadov. Na druhej strane sa v niektorých ucelených kolekciách objavuje tendencia  ku schematizmu, šablónovitosti, vytráca sa z nich individuálna jedinečnosť autora. Mladé výtvarné talenty svojimi výtvarnými dielkami poodhalili vlastné vnímanie sviatočného vianočného obdobia i svoju kreativitu. A to bolo i cieľom výtvarnej súťaže. Nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc.

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 20. 11. 2018 v Dolnom Kubíne a porota pracovala v zložení:

prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. a doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. z Katedry výtvarnej výchovy KU v Ružomberku a Mgr. Ján Suško, padagóg Spojenej školy v Nižnej. Porota navrhla oceniť 50 individuálnych prác a 4 kolekcie a udelila aj finančné ceny pre ocenených na 1. miestach.

Ojedinelý medzinárodný projekt púta pozornosť záujemcov nielen vlastnou súťažou, ale i sériou paralelných posúťažných kolekcií, ktoré sú vystavené vo vianočnom čase na Slovensku i v zahraničí.

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená od 12. 12. 2017 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa 17. 12. 2018 o 14.00 hodine uskutoční aj vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien. Dolnokubínska výstava potrvá do 26. 1. 2018.

Ďalšie výstavné kolekcie budú nainštalované nasledovne:

29. 11. 2018 – 7. 1. 2019 – Západná terasa Bratislavského hradu, Bratislava

6. 12. 2018 – 6. 1. 2019 – NAIVA ART KULT, Kovačica, Srbsko

6. 12. 2018 – 6. 1. 2019 – Gminny Ośrodek kultury PROMYK, Bystra, Poľsko

 

Dolný Kubín 22. 11. 2017

Mgr. Iveta Haplová

vytvarnictvo@osvetadk.sk

 

 

15. medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

 

 

A. materské školy  (do 6  rokov)

 

1. miesto – Klaudia Kantárová, 6 r. – Materská škola, Pribiš

1. miesto – Lilien Zabáková, 5 r. – Materská škola, Topoľčany

2. miesto – Jakub Pavlásek, 5 r. – CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina-Solinky

2. miesto – Matúško Kučerka, 5 r. – Materská škola, Topoľčany

3. miesto – Karol Llikač, 5 r. – Predškolská ustanovizeň  „KOLIBRI“, Kovačica, Srbsko

3. miesto – Mia Matějová, 5 r. – Materská škola, Námestovo

3. miesto – Tomáš Hajdúch, 6 r. – ZŠ s MŠ, Chlebnice

 

 

B. Základné školy

B1. KATEGÓRIA (do 10 rokov)

 

1. miesto – Marieta Baricová, 10 r. – ZŠ s MŠ, Hôrky

1. miesto – Adrián Bejaj, 7 r.  – ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina

2. miesto – Linda Podolinská, 10 r. – ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

2. miesto – Klaudia Godziek, 9 r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Żorach, Poľsko

2. miesto – Andrea Kublová, 7 r. – ZŠ s MŠ, Stará Bystrica

2. miesto – Ján Vlčák, 7 r. – ZŠ s MŠ, Novoť

3. miesto – Tamara Ďuríková, 10 r. – Základná škola, Komárno

3. miesto – Šimon Kojecký, 7 r. – ZŠ s MŠ, Novoť

3. miesto – Ferko Pavlikovský, 7 r. – ZŠ s MŠ, Poprad-Matejovce

3. miesto – Ema Bokorová, 7 r. – Základná škola v Pustých Úľanoch

 

Ocenenie za kolekciu:

    ZŠ Jarná, Žilina

   

 

B2. KATEGÓRIA (do 15 rokov)

 

1. miesto – Aleksandra Dziwulska, 14 r. – Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Poľsko

1. miesto – Natalia Homa, 12 r. – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika v Milówce, Poľsko

1. miesto – Jana Gašparíková, 12 r. – Základná škola, Žilina-Hájik

2. miesto – Miroslav Vrška, 12 r. – Základná škola Bratstvo-jednota, Biele Blato, Srbsko

2. miesto – Karol Dworaczek, 12 r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Żorach, Poľsko

2. miesto – Laura Rutkayová, 14 r. – Základná škola, Svit

3. miesto – Hermína Naďová, 11 r. – Základná škola Bratstvo-jednota, Biele Blato, Srbsko

3. miesto – Hanna Macsánszky, 13 r. – ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo

3. miesto – Laura Tomčányová, 13 r. – Základná škola, Košťany nad Turcom

 

    Ocenenie za kolekciu:

    ZŠ Jarná, Žilina

 

 

 

 

 

C. Základné umelecké školy

C1. KATEGÓRIA (do 10 rokov)

    1. miesto – Dominika Hajdáková, 5 r. – SZUŠ Jánoš, Ružomberok (elok. prac. Liptovská Osada)

    1. miesto – Dominika Červeňová, 4 r. – SZUŠ Jánoš, Ružomberok (elok. prac. Liptovská Osada)

    2. miesto – Jiři Svitek, 7 r. – ZUŠ, Zlín-Malenovice, Česká republika

    2. miesto – Juliana Nagyová, 8 r. – ZUŠ-MAI, Hurbanovo

    2. miesto – Magdaléna Chromková, 8 r. – ZUŠ, Rychvald, Česká republika

    3. miesto – Alexandra Matejková, 4 r. – SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON, Bratislava

    3. miesto – Barbora Berková, 8 r. – SZUŠ Jánoš, Ružomberok (elok. prac. Liptovské Sliače)

    3. miesto – Sára Škultétyová, 7 r. – ZUŠ, Holíč

3. miesto – Natália Bánovská, 9 r. – ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky

 

Ocenenie za kolekciu:

    ZUŠ Žarnovica

    ZUŠ Stupava

 

C2. KATEGÓRIA (do 15 rokov)

 

1. miesto – Patrik Trnčák, 12 r. – ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo

1. miesto – Rebecca Križánková, 13 r. – ZUŠ, Holíč

2. miesto – Dávid Gonda, 13 r. – ZUŠ, Tvrdošín

2. miesto – Terézia Stanková, 11 r. – ZUŠ, Humenné

3. miesto – Šimon Lichanec, 13 r. – ZUŠ, Brezová pod Bradlom

3. miesto – Kristína Juricová, 14 r. – ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín

3. miesto – Martin Šebc, 11 r. – ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky

 

 

D. špeciálne školy

 

1. miesto – Sebastián Masaryk, 13 r. – ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky

1. miesto – Petra Marcinková, 16 r. – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín

2. miesto – Samuel Kardian, 14 r. – Spojená škola, Senica

2. miesto – Klaudia Koňušíková, 12 r. – ŠZŠ, Čadca

2. miesto – Miroslav Žiga, 7 r. – ŠZŠ, Spišský Štiavnik

3 miesto – Jakub Chromek, 13 r. – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín

3. miesto – Denis Kuki, 15 r. – Spojená škola, Sládkovičovo

3. miesto – Kamila Paštrnáková, 14 r. – ŠZŠ, Čadca