PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Inšpirovaní drevom a kameňom

13. nov 2018 | 10:27:28

 

Inšpirovaní drevom a kameňom

Medzinárodná výstava drevených a kamenných plastík v zuberskom skanzene

 

 

Tri medzinárodné plenére, jedinečnú putovnú výstavu plastík, bedeker i dokumentárny film. To všetko ponúka medzinárodný projekt Oravského kultúrneho strediska, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a poľského partnera – Regionálneho kultúrneho strediska v Bielsku-Bialej. Po úspešných rezbárskych a kamenárskych plenéroch, ktoré stredisko v spolupráci s miestnymi partnermi od mája do septembra realizovalo v Oravskej Polhore, Babíne a Oravskom Bielom Potoku, budú vzniknuté diela prezentované verejnosti. Viac ako tridsiatka plastík od slovenských i poľských umelcov oživí od 29. 11. 2018 do 31. 1. 2019 predvianočné i povianočne dianie v zuberskom skanzene, v Múzeu oravskej dediny. Súčasťou výstavy, ktorá bude otvorená vernisážou 29. 11. o 13.00 hodine je i kolekcia výstavných panelov, dokumentujúcich proces tvorby na plenérových stretnutiach. Výstava je tematicky rozdelená do troch celkov. Prvý tvoria postavy spoločného slovensko-poľského betlehemu, druhý prezentuje človeka pri zábave po práci a v tretej dominujú postavy svätých a apoštolov stvárnené v kameni. Výstavná expozícia už upútala návštevníkov Galérie ľudového umenia v Bielsku-Bialej, kde bola nainštalovaná v októbri a novembri,  v mesiacoch február a marec 2019 ju budú môcť vzhliadnuť ďalší záujemcovia na jej dolnokubínskej inštalácii. 

Zámer podporiť a revitalizovať tradíciu rezbárskej a kamenárskej tvorby na slovensko-poľskom pohraničí nie je nový. Aktuálne sa na Orave s podporou Oravského kultúrneho strediska realizujú štyri tvorivé stretnutia rezbárov a kamenárov. Zachovávajú a rozvíjajú bohatý kultúrny potenciál. Ten je na Orave prezentovaný najmä kamenárskou tradíciou rodu Bielopotockovcov v Oravskom Bielom Potoku, siahajúcou do prvej polovice 17. storočia. Stovky kamenných krížov, piet, plastík a výzdob kostolov podnes inštalovaných na severnom Slovensku a južnom Poľsku sú svedectvom zručnosti niekdajších majstrov. V oblasti rezbárskej tvorby je prezentovaný najmä tvorbou Štefana Siváňa st. a ml., významných insitných rezbárov z Babína.

Cieľom projektu je zachytiť a zaznamenať, tvorivo uchopiť a ucelene prezentovať a propagovať tieto prvky, rozvíjať i propagovať ich ďalej. Ako významný kultúrny atribút a prvok spoločného kultúrneho dedičstva. Mikroprojekt pod názvom Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí pod číslom INT/EB/ZA/1/II/A/0047 je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.