PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Mladá slovenská poviedka - výsledky

15. okt 2018 | 09:05:58

 

Pätnásťročná poviedka

 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo v tomto roku vyhlasovateľom už pätnásteho ročníka celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov pod názvom Mladá slovenská poviedka 2018. Súťaž oslovila 78 mladých ľudí, ktorí cítia potrebu podeliť sa slovom s pocitmi, názormi a formujúcimi sa postojmi ku všetkému, čo ich obklopuje. Veľa z literárnych textov bolo už literárne vyzretých a podľa vyjadrenia poroty v nich autori zručne narábali so slovom a výrazovými i štylistickými prostriedkami. Často literárne prvotiny si opäť našli svojho adresáta a súťaž tak i pevné miesto medzi ostatnými celoštátnymi literárnymi aktivitami. Stala sa priestorom pre spoveď vyzrievajúcich duší, miestom hľadania odpovedí na jednoduché i zložitejšie otázky súčasnosti. Naplniť poslanie súťaže - verejne prezentovať i tvorivo konfrontovať tvorbu mladých literárnych talentov a zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú literatúru, pomôže i zborník ocenených prác, vydaný pri tejto príležitosti. Vyhlasovateľov súťaže teší i to, že mladí autori sa prostredníctvom svojich textov do súťaže pravidelne vracajú a literárne tak vyzrievajú. Porotu, ktorej predsedala prof. Eva Kollárová a jej členmi boli prof. Etela Farkašová a doc. Július Lomenčík, zaujali a oslovili jednoduché, úprimné príbehy, ako aj individuálny spôsob vyjadrenia svojich myšlienok, pocitov každodenného života. Víťazstvo v najmladšej kategórii žiakov  6.-9. ročníkov základných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií získala za poviedku Cesta ku šťastiu Mariana Ibrahimi, už pravidelná účastníčka súťaže. V kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných  gymnázií zvíťazila Denisa Lutovská s poviedkou V ten večer som mala fialové krídla. Medzi dospelými autormi do 30 rokov porotu najviac zaujal Tomáš Kičina s poviedkou Zostal som stáť. Ani on sa súťaže nezúčastnil po prvýkrát.

Vyhodnotenie celoštátnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, prezentáciou zborníka a stretnutím autorov s členmi poroty sa uskutoční 19. októbra o 13.00 hodine v Oravskej knižnici Antona Habovšiaka v Dolnom Kubíne.

 

 

 

 

Dolný Kubín 15. 10. 2018

Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 15. Mladá slovenská poviedka 2018

 

1. kategória:
1. miesto – Marianna Ibrahimi – Cesta ku šťastiu
2. miesto – Jessica Bajzíková – Môj poľovnícky príbeh
3. miesto – Lívia Lukácsová – Rada som Vás (ne)videla

Čestné uznanie:

Ema Parižová - Dážď

Alexandra Povalová – Kam by som šiel keby...
Anna Semková – Nádych

Mária Anastázia Filová – Pomôž mi!

 

2. kategória:
1. miesto: Denisa Lutovská – V ten večer som mala fialové krídla
1. miesto: Emma Urbanová – Zlatisté trúbky
2. miesto: Tatiana Piliarová – Káva, časopisy ... a materské znamienko

3. miesto: Daniela  Romanová – Trochu iná rozprávka o medovníkovej chalúpke

 

Čestné uznanie:

Sára Galčíková – Veľa rečí, ale žiadne skutky

Natália Gallschneiderová – Raz sa znovu stretneme

Alfréd Tóth – 180 x 200 x 72

 

3. kategória:
1. miesto: Tomáš Kičina – Zostal som stáť

2. miesto: Simona Sádecká - Retro

3. miesto: Adela Vojtušová – Sto západov slnka

 

Čestné uznanie:

Dominika Macková – Fair play

Mária Daneková – Veci, čo sa nemenia

 

Práce posudzovala odborná porota v zložení:

Predsedníčka poroty:

prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.   

Členovia poroty:

prof. PhDr. Etela Farkašová, CSc. 

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Bc. Mária Janotíková