PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Oravský Biely Potok rozozvučia dláta

19. sep 2018 | 08:05:06

 

Oravský Biely Potok rozozvučia dláta

Viac ako dvadsiatka kamenárov na medzinárodnom plenéri v Oravskom Bielom Potoku

 

V Oravskom Bielom Potoku, ktorý je známy svojou kamenárskou tradíciou, sa od 24. do 30. septembra stretne dvadsaťtri kamenárov zo Slovenska a Poľska. Tvorivé stretnutie sa realizuje pod názvom Návraty k bielopotockému kameňu ako ďalšia aktivita projektu Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí. Ľudoví umelci z pieskovcových kvádrov v priestoroch ihriska za týždeň vytvoria plastiky apoštolov, svätých a patrónov. Ich stretnutie už trinásť rokov poskytuje priestor a možnosť konfrontovať svoju umeleckú prácu, zdokonaľovať remeselnú zručnosť a spoznávať technické a výtvarné možnosti kameňa. To bude v tomto roku umožnené i prihláseným záujemcom, ktorí si chcú tvorbu v kameni vyskúšať. A to je podľa riaditeľa Oravského kultúrneho strediska Miroslava Žabenského i jedným z podstatných cieľov projektu. Ďalším je priblížiť tradíciu rezbárskej a kamenárskej tvorby na slovensko-poľskom pohraničí súčasnej generácii, popularizovať ju  a podnietiť nových záujemcov, ktorí preberú tento odkaz.

V obci Oravský Biely Potok sa nachádzali tri pieskovcové lomy. Tento prírodný potenciál už niekoľko sto rokov využívajú nielen miestni stavebníci ako materiál na obklady či schody, ale i umelci  na tvorbu reliéfov a plastík, najmä krížov, božích múk a výzdobu kostolov. Medzi najvýznamnejších patril od polovice 18. storočia až do konca 19. storočia rod Bielopotockovcov, ktorý realizoval sakrálne plastiky na území severného Slovenska i južného Poľska.

Aktuálne tvorivé stretnutie je ďalšou z aktivít projektu Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Výsledky tvorivých stretnutí z Oravskej Polhory, Babína a Oravského Bieleho Potoka vzhliadnu záujemcovia na sklonku roka na putovnej výstave v Bielsku-Bialej, Zuberci a v Dolnom Kubíne. Projekt, ktorý realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zavŕši vydanie bedekra i videofilmu mapujúceho ľudových tvorcov, podujatia a expozície kamenárskej a rezbárskej tradície.

 

 

Dolný Kubín  13. 9. 2018

 

PhDr. Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk