PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Vysoká úroveň amatérskej fotografie v Žilinskom kr

22. jún 2018 | 13:45:25

 

Vysoká úroveň amatérskej fotografie v Žilinskom kraji

Žilina, 20.6.2018

V stredu 20. júna 2018 otvorilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline (KrKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja výstavu z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018. Slávnostnú vernisáž otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Súťažiacich pozdravili krásnym kultúrnym programom žiačky ZUŠ L. Árvaya v Žiline spolu s ich učiteľom Jánom Praženicom.

Do krajského kola súťaže AMFO 2018 bolo prihlásených 327 fotografií a 7 multimediálnych prezentácií od 144 autorov z piatich regiónov Žilinského kraja: Kysuce - 16 autorov, Turiec – 24 autorov, Liptov – 24 autorov, Orava – 20 autorov a Horné Považie - 60 autorov. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Helena Šišková z Martina, Radoslav Lendel z Bratislavy a Radovan Stoklasa z Trenčína mala naozaj ťažkú úlohu. Mnohé práce dosahovali vysokú úroveň. Aj preto sa porota rozhodla udeliť v niektorých kategóriách viaceré druhé a tretie miesta, a aj viacero čestných uznaní. Nakoniec vybrala kolekciu 123 fotografií od 97 autorov, ktorá postupuje do celoštátnej súťaže AMFO 2018.

V najmladšej vekovej skupine autorov do 16 rokov porota jednohlasne vyzdvihla úroveň čiernobielej ako aj farebnej fotografie. Porotkyňa Helena Šišková skonštatovala, že „je vidieť stúpajúcu tendenciu oproti predchádzajúcim rokom vo vizuálnom spracovaní určitých tém, ako aj v širšom výbere fotografických žánrov. Mladí autori sa začínajú zaoberať nielen estetikou fotografického obrazu, ale hľadajú nové obrazové symboly a metafory, ktoré vkladajú do svojich fotografií.“ V kategórii čiernobiela fotografia získal 1. miesto Adam Homolík zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Na druhom mieste sa umiestnila Karin Szalayová z Martina a tretie miesto získala rovnako Martinčanka Zuzana Ľudviková. Čestné uznanie patrí Jakubovi Ďurajkovi zo Spojenej školy Žilina - Bytčica. V kategórii farebná fotografia porota udelila 1. miesto úspešnej autorke Zuzane Ľudvikovej z Martina, druhé miesto získala Anežka Majdišová zo Žiliny a na treťom mieste sa umiestnil Matúš Chovan zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Čestné uznanie v tejto kategórii bolo udelené Marianne Murčovej z Čadce, Martinovi Hutlasovi zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne a Eme Eichlerovej zo Základnej školy Dlhé Pole.

 

V druhej vekovej skupine autorov od 16 do 21 rokov prevládali žánre, ako je dokumentárny a aranžovaný portrét, architektúra, vizuálny klam, inscenované telo či detaily s prvkami blízkymi fotografom avantgardných smerov. „Je prínosné, že títo autori už viac premýšľajú v sériách a konceptoch, čím zvyšujú estetický status fotografického zdelenia“, zhodnotila Helena Šišková. V kategórii čiernobiela fotografia sa na prvom a druhom mieste umiestnili študentky zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. 1. miesto získala Dominika Zacharová,  druhé miesto patrí Adriane Pánčiovej a tretie miesto porota udelila Margaréte Majákovej z Oščadnice. Čestné uznanie v tejto kategórii získali Mário Krajč a Anna Bechná, obaja zo Žiliny a Klaudia Belicajová zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. V kategórii farebná fotografia získala 1. miesto Želmíra Lišuchová z Liptovského Hrádku, na druhom mieste sa umiestnila Petra Vrbová zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a tretie miesto získal Štefan Kozák zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Čestné uznanie putovalo študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku Lucii Čierňavovej a Tomášovi Dunajovi, študentke Monike Brázdikovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a Dominike Zbončákovej zo Staškova.

 

V tretej skupine autorov nad 21 rokov vyzdvihol Rudolf Lendel úroveň fotografií slovami: „Sú to zaujímavé veci, chýba mi tam akt. Pri farebnej fotografii by som navrhoval menej úprav – menej saturácie“. Druhý člen poroty Radoslav Stoklasa sa kladne vyjadroval k čiernobielym fotografiám, ale oproti minulým rokom mu, ako tvrdí: „chýba reportáž z každodenného života.“ V kategórii čiernobiela fotografia získal najvyššie ocenenie Miroslav Lechan z Martina. Porota sa v tejto kategórii rozhodla udeliť dve druhé miesta a to Milanovi Velikému zo Žiliny a Rolandovi Uhrinovi z Varína. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Kozumplíková zo Žiliny. Čestné uznanie v tejto kategórii získali traja Žilinčania Martin Tomáška, Jozef Chromiak a Ľubomír Bechný. Za farebnú fotografiu ocenila porota prvým miestom Máriu Škutovú z Liptovského Hrádku, druhé miesto obsadila Dominika Petráková zo Skalitého a na treťom mieste sa v rovnakom poradí umiestnili Peter Čaplický a Vladimír Vidra, obaja zo Žiliny. Čestné uznanie získal Pavol Sališ z Liptovského Hrádku a Igor Kupčo z Vyšného Kubína.

Riaditeľka KrKS v Žiline Soňa Řeháková poďakovala súťažiacim autorom, ale aj metodikom z regionálnych kultúrnych stredísk, ktorí zodpovedne pripravili kolekcie fotografií do krajskej súťaže a zablahoželala v mene organizátorov oceneným autorom.

Výstavu fotografií z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018 pripravilo KrKS v Žiline a realizovalo sa aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja.

Najlepšie práce amatérskych fotografov Žilinského kraja si môže široká verejnosť pozrieť do 20. júla 2018 počas pracovných dní od 8. do 15. hodiny vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

 

Mgr. Petra Rovderová

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Fotogaléria