PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Dni Martina Kukučína za nami

22. máj 2018 | 14:28:43

 

Martin Kukučín nebol doma prorokom

Od Jasenovej do Punta Arenas, z Oravy do Patagónie

 

„...Ach, hej, veď sťa vyhnanec si temer musel z domoviny. Naša bieda vyhnala Ťa!“ Týmito veršami reagoval Hviezdoslav na fenomén slovenského vysťahovalectva a na dramatické životné osudy svojho krajana a priateľa Martina Kukučína. O jeho živote, diele, osudoch, životných cestách a peripetiách rozprávali žiaci aj literárni vedci na Dňoch Martina Kukučína 18. mája v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne a 20. mája v rodnej Jasenovej.

Prvý deň osláv venovaných 90. výročiu úmrtia Martina Kukučína bol určený najmä študentom základných a stredných škôl a program bol v réžii Základnej školy Martina Kukučína. Žiaci si spolu s pedagógmi  pripravili zaujímavé komentované hudobno-dramatické pásmo o  živote a zaujímavostiach zo života Kukučína, ktoré popretkávali ukážkami z inscenácií Neprebudený a Rysavá jalovica, ale aj množstvom fotografií zo života Martina Kukučína v Jasenovej, v Chorvátsku na ostrove Brač a v Južnej Amerike v Punta Arenas. Súčasťou akadémie boli aj hudobné vystúpenia a odborné príspevky odborníkov z Matice slovenskej Pavla Pareničku, ktorý rozprával O diele Martina Kukučína, a Petra Cabadaja, ktorý priblížil Kukučínovo tajné písmo. Ako povedal, u Kukučína sa potvrdila stará známa múdrosť, že doma nie je nikto prorokom. „Opustil Jasenovú a vrátil sa do nej viackrát, ale už len ako hosť,“ povedal Cabadaj a dodal, že geograficky možno hraničné póly životnej púte tohto potomka oravskej roľníckej rodiny vyznačiť od Jasenovej po Punta Arenas, čiže z Oravy do Patagónie.

Kukučín bol na podujatí prítomný nielen svojimi textami a fotografiami, ale priestor zdobili aj jeho portréty. Riaditeľka dolnokubínskej ZŠ Martina Kukučína totiž vyhlásila pri tejto príležitosti školskú súťaž – O najkrajší Kukučínov portrét, do ktorej sa zapojilo viac ako 80 detí. Do užšieho kola postúpilo 36 prác, z ktorých vybrala porota 10 a ich tvorcov ocenila počas Dní Martina Kukučína na Slávnostnej akadémii.

Druhý deň osláv bol situovaný do Kukučínovej rodnej obce, do Jasenovej. V tamojšom  evanjelickom a. v. kostole sa v nedeľu 20. mája konali Slávnostné Služby Božie za účasti biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola. Pamiatku Martina Kukučína si do Jasenovej prišli uctiť veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Aleksandar Heina s manželkou, ale aj primátorka Pakracu Anamarija Blažević, štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska Davor Huška s manželkou, primátorka Revúcej Eva Ciraňová. Slovenskú stranu zastupoval hostiteľ, starosta Jasenovej Rajmund Bradík, viceprimátor Dolného Kubína Jozef Šimek a evanjelický farár z Jasenovej Ján Gallo. Hostia so zástupom nielen miestnych Jasenovčanov, ale aj ľudí z okolia, pre ktorých je stále Martin Kukučín pojmom, položili veniec k soche Martina Kukučína v miestnom parčíku v Jasenovej. Spoločne si pozreli aj stálu expozíciu v Jasenovej, Kukučínov rodný dom. 
Potom sa už všetci presunuli do sály jasenovského Kultúrneho domu, kde sa o 14-tej začalo Spomínanie na Martina Kukučína. Na jeho tvorbu, ale aj reálie, ktoré s jeho životom súviseli, spomínali R. Bradík a D. Huška, ktorí priblížili aj slovensko-chorvátske priateľské vzťahy, za čo vďačia práve Kukučínovmu odkazu. Čo-to o diele publiku porozprával P. Parenička a o Kukučínovi ako o spisovateľovi, humanistovi a svetobežníkovi porozprával P. Cabadaj. Ako povedal, významným je fakt, že Kukučín ako jediný slovenský autor má svoju sochu od svetoznámeho sochára chorvátskeho pôvodu Ivana Meštroviča hneď na troch miestach: v Kanada v Cambridge, v Corvallis v štáte Oregon v USA a v bratislavskej Medickej záhrade. 

Súčasťou nedeľňajšieho programu bol aj prednes z Kukučínovej tvorby v podaní Márie Ferancovej. O hudobnú časť programu sa zas postarali miestni folkloristi: DFS Kukučka a FS Veselie spod Choča, ktorých už niekoľko rokov vedie Milota Kelčíková. Záver podujatia patril populárnej tvorbe – pop-folkovému zoskupeniu a-emiT acoustic, čiže Zuzke Removčíkovej a Timei Laukovej.

Aj keď sa Dni Martina Kukučína skončili v nedeľu, stále doznievajú. A to aj vďaka dvom výstavám. Tou prvou  je výstava  Slovenskej národnej knižnice „Martin Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník“, výstava, ktorá obletela svet. Jej slovensko-anglickú verziu si môžete pozrieť v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne do 18. júna.

Druhou je výstava  „Martin Kukučín vo fotografiách“, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kultúrneho domu v Jasenovej a je verejne prístupná do 20. júna.

Podujatie pripravili Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Obec Jasenová, Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne a Matica slovenská v Martine v spolupráci s ďalšími partnermi.

 

 

 

Dolný Kubín, 22.5.2018

 

Mgr. Zdenka Prílepková

vzdelavanie@osvetadk.sk