PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Namaľuj ľudového muzikanta
Kultúrny dom, Oravská Polhora
19. 9. 2020
Gajdovačka 2020
Oravská Polhora
18. 9. 2020 - 20. 9. 2020
Klub otvorenej mysle
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
21. 9. 2020
Oravské divadelné dni - O erb mesta Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
22. 9. 2020 - 23. 9. 2020
Dotyky s bábkou - festival bábkového divadla
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
22. 9. 2020 - 23. 9. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
23. 9. 2020
15. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020
Inšpirovaní domovom
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
9. 9. 2020 - 25. 9. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
30. 9. 2020
Včelárska vandrovka
Základné a materské školy na Orave
1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
17. sep 2020 | 13:38:56
Namaľuj ľudového muzikanta
16. sep 2020 | 12:11:24
Gajdovačka v rúškach
7. sep 2020 | 08:59:31
Vandrovanie Oravou
25. aug 2020 | 10:10:07
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

Služby

AKTUÁLNE

Na Orave dve nové monografie o ľudovej kultúre

 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aktuálne vydáva dve monografie o podobách tradičnej ľudovej kultúry regiónu.

Prvá má názov Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku a na sto šiestich stranách prezentuje predvianočné – adventné texty, vianočné a novoročné piesne, vianočné, štefánske a novoročné vinše, betlehemské a trojkráľové hry z dvadsiatich obcí, zapísané počas stretnutí s informátormi v roku 2010, ako i staršie, prepísané z archívnych materiálov Oravského kultúrneho strediska. Je tak prvým aktuálnym a komplexným pokusom o sumarizáciu podôb výročného vianočného zvykoslovia na Orave a v poľských prihraničných regiónoch. Jej ambíciou je najmä zaujať a byť nápomocná vedúcim folklórnych kolektívov i ďalším, ktorí po nej siahnu ako po repertoárovej pomôcke. Monografia je podľa riaditeľa strediska, PhDr. Miroslava Žabenského, prirodzeným pokračovaním a vyústením najskôr spontánneho a neskôr koordinovaného záujmu o mapovanie a scénické uvádzanie výročného vianočného zvykoslovia na Orave. Oravské kultúrne stredisko bolo v roku 1990 iniciátorom ojedinelého a atraktívneho projektu uvádzania vianočných zvykov. Scénická freska o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií pod názvom Oravské Vianoce (v rokoch 2004-2006 pod názvom Višegrádske Vianoce) našla do roku 2010 svojich divákov na Slovensku, v Poľsku i v Českej republike a  program vzhliadlo na jeho viac ako päťdesiatich uvedeniach  približne štrnásťtisíc divákov. Zachytiť formou monografie aspoň časť doposiaľ získaného zvykoslovného materiálu - i nový, prieskumom získaný materiál, je prirodzeným pokračovaním tohto procesu. Monografia tak podáva obraz o stave výročného vianočného zvykoslovia tak, ako je prezentované aktívnymi folklórnymi skupinami. I keď ide niekedy o známe a rozšírené texty kolied či vinšov, sú predsa len výnimočné nárečovým podaním i úpravami, ktoré do nich vložili často samotní interpreti. Texty sú zaradené abecedne podľa obce záznamu. Piesne, vinše a hry sú aktuálne prezentované v scénickej a časť i vo svojej prirodzenej, pochôdzkovej podobe. Publikácia je vydaná ako súčasť projektu Vianoce v ľudových zvykoch, remeselnej a výtvarnej tvorbe, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Druhým edičným titulom vydaným s finančnou pomocou obce Rabčice je monografia ľudovej  piesňovej kultúry Rabčíc – Ozveny spod Babej hory. Je výsledkom celoživotnej snahy Valérie Baľákovej o vyhľadávanie, uchovávanie a sprístupňovanie autentického kultúrneho dedičstva obce. Monografia podáva prehľad nielen o hudobnej histórii a kultúre obce, ale prezentuje i 101 znotovaných a v goralskom nárečí zapísaných piesní, členených na piesne svadobné, ľúbostné a tanečné, regrútske, pracovné a vianočné. Stáva sa tak ucelenou prezentáciou bohatej kultúry nielen Rabčíc, ale i celého mikroregiónu Babia hora. Je hodnotným prezentačným a repertoárovým materiálom. Autorka monografie – Valéria Baľáková, dcéra známeho rabčického primáša Ignáca Kolčáka  je významnou osobnosťou tradičnej a ľudovej kultúry na Orave. Učiteľka, speváčka, huslistka a primáška v snahe zachovať podoby tradičnej kultúry stála pri obnovení folklórnej skupiny Rabčičanka, v roku 1982 založila v Rabčiciach detský folklórny súbor Kašunka, neskôr i detskú ľudovú hudbu Rovňan a ľudovú hudbu Rabčičanka. Všetky kolektívy dodnes úspešne vedie.

Obidve monografie si môžete objednať na Oravskom kultúrnom stredisku.

 

Ozveny spod Babej hory

formát: A5, 122 strán, šitá väzba

cena: 3 €

 

Žaškovská svadba - 2CD

Vydala: Folklórna skupina Trnkári zo Žaškova

Nahraté v ZUŠ P. M. Bohúňa v D. Kubíne a v štúdiu Pavlík records

Nahral: Rostislav Pavlík

 

Zoznam piesní a textov:

Bože nám pomáhaj,

Piesne zváča,

Svadobná družina u mladého zaťa,

Zelenô perečko,

Odpytovanie mladého zaťa,

Vydával by sa - pieseň nevesty,

Svadobná družina u mladej nevesty,

Sprievod svadobnej družiny na sobáš,

V kostole na sobáši

Po sobáši pred kostolom,

Svadobné veselie v dome mladuchy,

Bože nám pomáhaj,

Svadobné rozkazovačky,

Svadobná večera,

Žartovné piesne po večeri,

Obarená kuchárka,

Svadobné rozkazovačky,

Svadobný vinš,

Svadobné rozkazovačky - šimi,

Ručníkový tanec,

Svadobné prekáračky,

Zaspau Janík za humny,

Svadobné koleso žien,

Odchod svadobnej družiny do domu mladého zaťa,

V dome mladého zaťa,

Pod oblóčkom zelený majerán,

Moja milá,

Trcipolka,

Pokladanie,

Čepčenie,

Príchod družbu s mátohami,

Príchod so začepčenou nevestou,

Príchod s radostníkom,

Umývanie na potoku,

Koniec svadobného veselia

 

Cena: 16€

Slováci v Poľsku a ich krajanské médiá

Nová monografia o slovenskej komunite v Poľsku

 

 

Slováci v Poľsku a ich krajanské média. Taký je názov dvojjazyčnej monografie, ktorú v týchto dňoch vydalo Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

Monografia, ktorej autorkou  je Katarína Potocká, zachytáva  historický a súčasný pohľad na život Slovákov v Poľsku a mapuje krajanské organizácie a médiá. Obsahovo je členená do štyroch kapitol. Prvá rámcovo predstavuje históriu a etapy vysťahovalectva Slovákov. Druhá sa venuje slovenskej národnostnej menšine v Poľsku pred prvou svetovou vojnou, po prvej a druhej svetovej vojne, v období prvej Slovenskej republiky, ako i v období po novembri 1989 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Tretia kapitola je orientovaná na spolkový život Slovákov v Poľsku, na históriu, aktivity a činnosť jedinej strešnej krajanskej organizácie – Spolku Slovákov v Poľsku. Podtitul monografie – o živote  so Životom, kultúrno-spoločenským časopisom pre Slovákov žijúcich v Poľsku napovedá, že značná časť textu je venovaná jedinému krajanskému periodiku v Poľsku - časopisu Život, ktorý vydáva od roku 1958 Spolok Slovákov v Poľsku. Slovenskými krajanskými médiami v Poľsku, formálnou a obsahovou analýzou periodika Život, ako i jeho históriou sa tak zaoberá najobsažnejšia, štvrtá kapitola monografie. Prínosom k obohateniu slovenskej – a najmä krajanskej žurnalistiky je nielen inovatívnosť a reálny pohľad na doposiaľ komplexne nespracovanú problematiku, ale i bohatá prílohová časť a rozsiahly poznámkový aparát, ktorý ponúka značnú výpovednú hodnotu. Vydanie monografie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Je vydaná  v slovenskej i poľskej jazykovej mutácii a predstavuje ďalšiu z foriem pomoci komunite krajanov. Jej zámerom je ucelená prezentácia ich genézy, minulých i súčasných snáh o udržanie národnej identity a sebadefinovanie v rámci Poľskej republiky so zameraním najmä na kultúrne a spoločenské prejavy prostredníctvom krajanských médií. To považuje vydavateľ za cenné i pre ďalší rozvoj slovensko – poľskej spolupráce. Ďalším dôvodom vydania je nedostatočná pozornosť ich krajanskému životu a analýze krajanských médií v Poľsku.

Oravské kultúrne stredisko sa  dlhodobo odborne - metodicky i realizačne zameriava na pomoc krajanom v Poľsku. V uplynulom období prostredníctvom projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry významne podporilo klubovú činnosť medzi krajanmi organizovanými v Spolku Slovákov v Jablonke, Podwilku, Orawke, Harkabuze, Hornej Zubrici i ďalších obciach poľskej Oravy.

Autorka, ktorá sa venuje krajanskej problematike systematicky niekoľko rokov,  je absolventkou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobila v regionálnych periodikách a na tlačovom a informačnom oddelení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V súčasnosti je redaktorkou spravodajskej televízie Patriot v Žiline.

 

formát A5, 110 strán, 2 jazykové mutácie (SK, PL)

cena: 2,50 EUR

 

 

 

KAM ZA KULTÚROU V BESKYDÁCH?

Katalóg je výsledkom medzinárodného projektu Beskydský kultúrny kruh.

Ide o plnofarebný bedeker textov a fotografií po 50-tich expozíciách tradičného i súčasného umenia a 111-tich festivaloch a súťažiach organizovaných na Orave, v poľských regiónoch Bielsko-Biala a Zywiec a na severnej Morave. Na 80-tich stranách podáva v slovenskom, poľskom a českom jazyku prehľad o možnostiach, ktoré v oblasti kultúry a športu tieto regióny ponúkajú a je aj pozvánkou pre turistov navštíviť ich a na potulkách zákutiami Beskýd hľadať nachádzať ďalšie inšpirácie.

formát: 140x218, 80 stán, plnofarebná

Cena: 2,50 EUR

 

 

ČO SA CHYSTÁ NA ORAVE V ROKU  2010?

Odpoveď na túto otázku dáva katalóg kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v nasledujúcom roku uskutočnia v troch okresoch Oravy. Publikácia dáva prehľad o takmer päťsto podujatiach rôznorodého charakteru, formy i významu a je spracovaná chronologicky. Katalóg spracováva stredisko už desať rokov je určený nielen na vzájomné porovnanie a inšpiráciu tvorcov miestnej kultúry, ale je i praktickým prínosom pre zvýšenie návštevnosti a propagáciu v ňom zachytených aktivít. Pestrosť žánrov, tematická rôznorodosť a pútavosť ponúkaných podujatí sú toho predpokladom. Pri zostavovaní  tohtoročného katalógu sa vydavateľ snažil zachytiť a zmapovať čo možno najširšiu paletu aktivít, ktoré by podali prehľad o živote miestnej kultúry a športu na Orave. Prehľad preto mapuje činnosť 43 subjektov miestnej a regionálnej samosprávy, kultúrnych inštitúcií a tretieho sektora. Okrem prezentácie podujatí je tak katalóg i zrkadlom o integrácii a participácii rôznych spoluusporiadateľov. Prináša obraz o Orave ako o časti Slovenska, ktorá žije bohatým kultúrnym životom. O Orave, ktorá má predpoklady byť zaujímavá a známa pre hostí, návštevníkov a divákov.

formát: 103x297, 38 strán

Cena: 0,70 EUR

   

OZVENY SPOD PILSKA
 
 
Taký je názov publikácie, ktorú vydalo Občianske združenie Priatelia ľudovej kultúry Oravy v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom. Monografia piesňovej kultúry obce Oravské Veselé je výsledkom dlhoročného cieleného výskumu manželov Pavly a Serafína Ganobčíkovcov, vedúcich detského folklórneho súboru Pilsko. Počas 35-ročnej aktívnej činnosti vo folkórnom hnutí nazbierali množstvo folklórneho piesňového materiálu, ktorý má veľkú historickú a etnografickú hodnotu. V monografii sú na viac ako 50-tich stranách znotované a v goralskom nárečí zapísané melódie a texty mládeneckých, dievockých, svadobných, pracovných i ďalších piesní z Oravského Veselého a okolia, doplnené o hodnotné dobové fotografie obce a jej obyvateľov. Jej vydaním sa poradilo ucelenejšie zaznamenať, prezentovať a tak i uchovať tradičné piesňové prejavy mikroregiónu a prezentovať ich odbornej i širokej verejnosti. Monografia, ktorá vznikla aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Obecného úradu v Oravskom Veselom, sa tak stáva cenným repertoárovým materiálom pre tvorbu folklórnych skupín a detských súborom i vzorom k vydávaniu podobných monografií v iných folklórne silných obciach.

formát: 206x147, 56 strán

 

Cena: 1,50 EUR

 

 

 

Publikácie si môžete objednať na tel čísle: 043/5864978,

alebo e-mailom: info@osvetadk.sk, http://osvetadk.sk

 

 

Fotogaléria