PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Mladá slovenská poviedka 2021 - Výsledková listina

9. sep 2021 | 11:08:54

 

V tomto roku mali možnosť mladí autori opäť poslať svoj autorský príbeh do celoštátnej súťaže Mladá slovenská poviedka. Súťaž bola jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej mohli autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou. K dátumu uzávierky súťaže nám svoje texty zaslalo celkom 41 autorov zo Slovenska. Prihlásené autorské texty hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., členmi - PaedDr. Marcel Páleš a PaedDr. Dušan Jarina. Vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa bude konať v októbri t. r. v Dolnom Kubíne, ktorého súčasťou bude rozborový seminár spojený s diskusiou. Ocenení autori si zo slávnostného vyhodnotenia odnesú nielen diplomy, upomienkové predmety, ale aj finančné ceny. Víťazné poviedky budú publikované v zborníku MSP 2021 a publikované v tlači. Osemnásty ročník tejto súťaže sa uskutočnil v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, Matice slovenskej a pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Vyhlasovateľom a organizátorom 18. ročníka súťaže je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, spoluorganizátormi súťaže je Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenský literárny ústav MS v Martine a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Mladá slovenská poviedka patrí k vrcholným súťažiam v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku. Poslaním prestížnej súťaže je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov.
Prílohy
msp_vysledky.pdf, , 151 kb